De naam 'WIDEA' is de combinatie van 'WHY' EN 'IDEA'. Het staat symbool voor het samenbrengen van creativiteit en rationaliteit. Onze missie is om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte tot herbezinning en baanbrekende ideeën in een kantelende economie. En om deze nieuwe concepten en plannen ook succesvol in praktijk te brengen. Uiteraard in samenwerking met onze opdrachtgevers.

LEER HIER HET LEAN TEAM KENNEN

 


 

ONZE MANIER VAN WERKEN

 

LEAN

Lean is een management filosofie en managementsysteem in één. Goede toepassing ervan zorgt ervoor dat meer mensen beter worden bediend, in een veilige en gezonde omgeving, met minder moeite en met precies de juiste hoeveelheid middelen. Met focus op klantwaarde en respect voor mensen wordt met dezelfde mensen samengewerkt aan permanente verbetering van processen, producten en (management)systemen.

 

CO - CREATIE

De huidige economische setting vraagt om snelheid en diepgang tegelijk. Dat lukt vooral als opdrachtgever, opdrachtnemer en alle betrokken disciplines intern en extern vanaf het begin intensief samenwerken, op gelijk niveau, met een gezamenlijk doel, met respect voor elkaars verschillen, in een proces dat scherpe tussenresultaten kent. Co-creatie is daarmee het antwoord op de uitdagingen van deze tijd.

DESIGN THINKING IN ACTIE

Iets ontwikkelen - een marketingstrategie, een nieuwe dienst, soepeler dienstverlening, wat er ook vernieuwd, aangepast of veranderd moet worden - is geen productieproces. Het is een creatieproces. En deze twee processen verschillen fundamenteel. Een productieproces leidt per definitie tot meer van hetzelfde. Een creatieproces leidt tot iets nieuws. En dat maakt alles anders. Dan is een gestructureerd proces noodzakelijk waarin plaats is voor experimenteren, prototypen, leren van fouten, verbeteren, samenwerken en kennis van menselijk gedrag.

 

widea-manier-van-werken