De naam 'WIDEA' is de combinatie van 'WHY' EN 'IDEA'. Het staat symbool voor het samenbrengen van creativiteit en rationaliteit. Onze missie is om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte tot herbezinning en baanbrekende ideeën in een kantelende economie. En om deze nieuwe inzichten, concepten en plannen ook succesvol in praktijk te brengen. Uiteraard in samenwerking met onze opdrachtgevers.

LEER HIER HET LEAN TEAM KENNEN

 


 

ONZE MANIER VAN WERKEN

 

LEAN

Lean is een moderne organisatiefilosofie, managementstijl en een gereedschapskist ineen, gevuld met meer dan tweehonderd buitengewoon handige gereedschappen. Het kent een lange geschiedenis en is de onderlegger voor latere ontwikkelingen als scrum en agile. Centraal staat de focus op het creëren van waarde voor de klant. Lean is een rijke, fascinerende benadering van alle business processen die samen tot klanttevredenheid leiden: verkoop, productie, montage, logistiek, administratie, informatie, kortom: alle processen waarbij mensen in bedrijven gericht werken aan een vooraf gesteld doel en resultaat.

 

In de basis zoekt Lean naar de oorzaken van overspanning, teveel variatie en verspilling. Maar dan wel met de mensen in het proces dat wordt onderzocht, en ook op de echte plek van dit proces. Lean zorgt er op die manier voor dat de belangrijkste stoorzender in processen - veronderstellingen - onschadelijk wordt gemaakt. En zo wordt je stapje voor stapje steeds beter, flexibeler en daadkrachtiger.

 

GROEN

Wij vinden economie een onderdeel van ecologie. Wij geloven in groen denken en doen. De toekomst van ons allemaal is gebaat bij duurzaamheid - sustainability - en een circulaire economie. Deze andere benadering biedt ongekende, nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en ondernemers. En tegelijkertijd biedt het de oplossingsrichting voor de vele uitdagingen waar we voor staan. Zoals de energietransitie, de grondstoffentransitie, de voedseltransitie en de netwerktransitie. Al deze ontwikkelingen vragen om nieuw ondernemerschap. Om nieuwe producten, diensten, ervaringen en transformaties. Om nieuwe verdienmodellen, nieuwe marktbenaderingen en nieuw taalgebruik.

 

Door de drie ‘groene’ P’s – people, planet, prosperity – toe te voegen openen zich nieuwe wegen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de poort naar een succesvolle toekomst voor ondernemers en bedrijven.

CREATIEF

Widea betekent design thinking in actie. Nieuwe wegen inslaan door veilig en systematisch los te komen van de bestaande paden. ‘Out-of-the-box’ denken en doen, en uiteindelijk een nieuwe box ontwerpen. ‘Buiten de lijntjes kleuren’ om vervolgens nieuwe strepen te zetten. Bestaande denkbeelden uitdagen zodat nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

 

Widea levert professionele creativiteit en begeleidt creatieve sessies. Om ideeën te ontwikkelen, keuzes te maken en beslissingen te nemen. Om nieuwe visies, nieuwe strategieën, nieuwe diensten en producten en nieuwe campagnes te ontwikkelen. Of scherp geformuleerde business problemen op te lossen. Een groot aantal creativiteit bevorderende technieken wordt gecombineerd met een breed palet aan eenvoudige keuzetechnieken en praktijktesten. Creativiteit en realiteit worden zo steeds op een professionele manier met elkaar verbonden. Het is een spannende ruimtereis, waarbij we altijd weer met beide benen op aarde terecht komen.

 

widea-manier-van-werken