De 'why' van Widea

 

Zie je jezelf als glazenwasser of help je je klanten hun hele gevel in alle glorie zichtbaar te maken? Ben je meubelverkoper of laat je mensen weer verliefd worden op hun eigen huis? Blijf je kunstmest maken of stimuleer je zowel een mooie oogst, gezonde voeding en de mogelijkheid dat over honderd jaar nog steeds zo te doen? Maak je auto’s of zorg je ervoor dat mensen heel eenvoudig van A naar B kunnen, met inbegrip van schone lucht en voldoende beweging? Willen we ziekenhuizen of een instantie die je elke dag helpt je gezondheid op peil te houden?

 

Zomaar wat voorbeelden dat er altijd meer mogelijk is dan je in eerste instantie denkt. Jouw potentie is groter. Die van je business ook. En die van de wereld al helemaal. Er is niets zo motiverend als progressie boeken. Er is niets zo leuk als een gezonde, groeiende business die relevant en winstgevend is. En er is niets zo bevredigend als de transities die nu in de wereld gaande zijn op een goede manier te realiseren. De potentie van jou, je business en de wereld ontdekken, vastpakken, uitbouwen en realiseren, dat is de ‘why’ van Widea.

 

Wij schenken helderheid

 

Met helderheid komt energie los, is er meer mogelijk en wordt er meer bereikt. De vijf heerlijke helderheden waarin we je bijstaan zijn:

 

  • Heldere probleemstelling: wat is het echte vraagstuk? Wat is er echt aan de hand?
  • Helderheid in doelstelling: Wat is echt haalbaar? Meetbaar? Profijtelijk? Wenselijk?
  • Helderheid in de reis van vraagstuk naar doel: Wat voor reis wordt dat? 
  • Helderheid in de te nemen stappen: Welke zijn het, waarom zijn ze nodig en hoe kunnen we het aantal stappen minimaliseren?
  • En Widea zorgt voor heldere ideeën, inzichten en extra kennis gedurende de reis van :-( naar :-)

 

En zo ondersteunen wij je om stap voor stap naar het nieuwe niveau te groeien. Bij grote en bij kleine vraagstukken. Van probleem kraken tot en met het in de praktijk brengen van de nieuwe situatie en de nieuwe oplossingen - de implementatie. Wij organiseren onszelf daarom als netwerkorganisatie - zodat je altijd het beste team bij je vraagstuk hebt.

 

En natuurlijk: helderheid begint met het woord 'held'. En dat ben jij, ondernemer, manager en bestuurder. Omdat je elke dag weer de strijd aangaat met het balanceren van kortetermijn-problemen en langetermijn-doelstellingen.

 

Wij werken lean, green & creative

 

LEAN

 

 

Lean is een organisatiefilosofie, managementstijl en een gereedschapskist ineen. Gevuld met meer dan tweehonderd buitengewoon handige gereedschappen. Het kent een lange geschiedenis en is de onderlegger voor latere ontwikkelingen als 'scrum' en 'agile'.

Centraal staat de focus op het creëren van waarde voor de klant. Lean is een rijke, fascinerende benadering van alle business processen die samen tot klanttevredenheid leiden: verkoop, productie, montage, logistiek, administratie, informatie. Kortom: alle processen waarbij mensen in bedrijven gericht werken aan een vooraf gesteld doel en resultaat.

 

    LEES MEER >    

 


 

GREEN

 

 

Wij vinden economie een onderdeel van ecologie. Wij geloven in groen denken en doen. De toekomst van ons allemaal is gebaat bij duurzaamheid - sustainability - en een circulaire economie. Deze andere benadering biedt ongekende, nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en ondernemers. En tegelijkertijd is het de oplossingsrichting voor de vele uitdagingen waar we voor staan. Zoals de energietransitie, de grondstoffentransitie, de voedseltransitie en de netwerktransitie.

Al deze ontwikkelingen vragen om nieuw ondernemerschap. Om nieuwe producten, diensten, ervaringen en transformaties. Om nieuwe verdienmodellen, nieuwe marktbenaderingen en nieuw taalgebruik.

LEES MEER >

 


 

CREATIVE

 

 

Een bekende spreuk van Einstein is: "een probleem is niet op te lossen op het niveau waarop het is ontstaan". Van dat soort vraagstukken hebben we er nogal wat. De transities staan voor de deur. En dus hebben we meer nodig dan denken en doen. Creativiteit dus.

Widea betekent 'design thinking' in actie. Nieuwe wegen inslaan door veilig en systematisch los te komen van de bestaande paden. ‘Out-of-the-box’ denken en doen, en uiteindelijk een nieuwe 'box' ontwerpen. Buiten de lijntjes kleuren om vervolgens nieuwe strepen te zetten. Bestaande denkbeelden uitdagen zodat nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

 
LEES MEER >