Widea helderheid in business

Helderheid en verheldering in business. Dat is de missie van Widea. Omdat met helderheid energie loskomt, meer mogelijk is en meer wordt bereikt. 

 

Vijf heerlijke helderheden

De vijf heerlijke helderheden waarin we je bijstaan zijn:

 

  • Heldere probleemstelling: wat is het echte vraagstuk? Wat is er echt aan de hand?
  • Helderheid in doelstelling: Wat is echt haalbaar? Meetbaar? Profijtelijk? Wenselijk?
  • Helderheid in de reis van vraagstuk naar doel: Wat voor reis wordt dat? 
  • Helderheid in de te nemen stappen: Welke zijn het, waarom zijn ze nodig en hoe kunnen we het aantal stappen minimaliseren?
  • En Widea zorgt voor heldere ideeën, inzichten en extra kennis gedurende de reis van :-( naar :-)

 

En zo ondersteunen wij je om stap voor stap naar het nieuwe niveau te groeien. Bij grote en bij kleine vraagstukken. Van probleem kraken tot en met het in de praktijk brengen van de nieuwe situatie en de nieuwe oplossingen - de implementatie. Wij organiseren onszelf daarom als netwerkorganisatie - zodat je altijd het beste team bij je vraagstuk hebt.

 

Twee soorten vraagstukken

Problemen zijn er in twee soorten: ‘pijn-pijn’ en ‘fijn-pijn’. De eerste categorie betekent het oplossen van de minder plezierige zaken zoals teruglopende omzet en marge, klant- of medewerkertevredenheid die omlaag gaat, productieproblemen enzovoorts. De andere categorie – ‘fijn-pijn’ – zijn de kansen die je ziet, maar nog niet gepakt kunnen worden. Nieuwe markten, nieuwe producten, nieuwe afzetkanalen, interne verbeterprocessen en dergelijke. In beide categorieën staan wij klaar om je te ondersteunen.

 

En natuurlijk: helderheid begint met het woord ‘held’. En dat ben jij, ondernemer, manager en bestuurder. Omdat je elke dag weer de strijd aangaat met het balanceren van kortetermijn-problemen en langetermijn-doelstellingen.


 

ONZE MANIER VAN WERKEN

 

Lean

Lean is een organisatiefilosofie, managementstijl en een gereedschapskist ineen. Gevuld met meer dan tweehonderd buitengewoon handige gereedschappen. Het kent een lange geschiedenis en is de onderlegger voor latere ontwikkelingen als 'scrum' en 'agile'. Centraal staat de focus op het creëren van waarde voor de klant. Lean is een rijke, fascinerende benadering van alle business processen die samen tot klanttevredenheid leiden: verkoop, productie, montage, logistiek, administratie, informatie. Kortom: alle processen waarbij mensen in bedrijven gericht werken aan een vooraf gesteld doel en resultaat.

 

    Lean voor jou    

 

Duurzaam

Wij vinden economie een onderdeel van ecologie. Wij geloven in groen denken en doen. De toekomst van ons allemaal is gebaat bij duurzaamheid - sustainability - en een circulaire economie. Deze andere benadering biedt ongekende, nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en ondernemers. En tegelijkertijd is het de oplossingsrichting voor de vele uitdagingen waar we voor staan. Zoals de energietransitie, de grondstoffentransitie, de voedseltransitie en de netwerktransitie. Al deze ontwikkelingen vragen om nieuw ondernemerschap. Om nieuwe producten, diensten, ervaringen en transformaties. Om nieuwe verdienmodellen, nieuwe marktbenaderingen en nieuw taalgebruik.

MEER OVER DUURZAAM ONDERNEMEN

Creatief

Een bekende spreuk van Einstein is: "een probleem is niet op te lossen op het niveau waarop het is ontstaan". Van dat soort vraagstukken hebben we er nogal wat. De transities staan voor de deur. En dus hebben we meer nodig dan denken en doen. Creativiteit dus.

Widea betekent 'design thinking' in actie. Nieuwe wegen inslaan door veilig en systematisch los te komen van de bestaande paden. ‘Out-of-the-box’ denken en doen, en uiteindelijk een nieuwe 'box' ontwerpen. Buiten de lijntjes kleuren om vervolgens nieuwe strepen te zetten. Bestaande denkbeelden uitdagen zodat nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

 
Meer over creativiteit