Er zijn veel nieuwe initiatieven in business. Maar waarom weet maar een klein aantal starters te slagen? Waarom is de slaagkans van nieuwe producten en diensten zo laag? Waarom valt het vervolg na een feestelijke introductie toch vaak tegen? Waarom lopen projecten meestal uit en lopen de kosten op? De oorzaak is vrijwel altijd dat er weliswaar een antwoord is (het nieuwe initiatief), maar geen echte vraag. Of het is flink onduidelijk wie er werkelijk en om welke redenen zit te wachten op het nieuwe initiatief. We denken teveel vanuit ons eigen standpunt, met teveel aannames. En daarmee graven we onze eigen valkuil.  

Vijftig jaar geleden kon je nog helemaal zelf ‘het nieuwe ei van Columbus’ uitbroeden, de markt op, tamtam maken, en vervolgens orders schrijven voor je product of dienst. Die tijd is voorbij. Het is – excuses voor de vaktaal – geen ‘push’ markt meer, maar een ‘pull’ markt. Plat gezegd: van een ‘eenzijdige, door-je-strot-duwen’ markt naar ‘wederzijdse, luisteren naar de klant’ markt. De belangrijkste succesfactor daarin? Denken in waardecreatie.

 


 

“Winst is voor een organisatie wat ademen is voor de mens. Ademen is essentieel, maar niet de reden van je bestaan.” - Anonymus

 


 

Waarde is wederzijds

Je reden van bestaan als bedrijf - je 'purpose' - bepaal je beter niet in je eentje. Waarde creëer je samen. De markt en je bedrijf ‘maken’ samen de business. Vergelijk het met een concert. Een goede artiest met een enthousiast publiek levert waarde op. Haal je een van de twee weg, dan is waarde creëren problematisch. Waarde zit ‘m daarom in iets wat markt en bedrijf bindt.

Uiteindelijk zit het hem natuurlijk in de producten en diensten die je levert. En het geld dat dat opbrengt. Maar waarde ligt dieper. Want welk probleem lossen jouw producten en diensten op? Welke behoefte vervullen zij? Welke diepere noodzaak is er? Op welke vraag zijn zij het antwoord? Wat maakt dat de klant bereid is ervoor te betalen? Bijkomende factor is wel dat het niet de taak van je klanten is om dit precies voor je in te vullen. Je moet het destilleren uit de volwassen dialogen die je met hen voert. 


De andere kant van de medaille ben jijzelf. Waar ben jij door gemotiveerd? Welke bijdrage wil jij leveren aan de wereld? Waar stap jij elke dag fluitend je bed voor uit? Wat is de diepere drijfveer van jou en je mensen? Welk verschil wil je maken? Waar zijn jij en je mensen echt goed in? Wat zie je als de kerncompetentie van je bedrijf? Widea helpt je om deze twee werelden – jouw diepere drijfveren en de dieperliggende behoeften van de markt - met elkaar te verbinden.

 

Waarde omschrijven: de waardebewering

Widea ondersteunt je in het ontdekken en formuleren van waarde, in interactieve sessies. De goede waardebewering (in het Engels ‘value statement’) heeft een aantal kenmerken. Het is:

 • Onderscheidend: laat meteen zien waarin je verschilt van anderen
 • Tweezijdig: je markt herkent zich erin, je mensen herkennen zich erin
 • Richtinggevend: laat zien waar je op langere termijn naar streeft, kompas


Voorbeelden van interessante waardebeweringen zijn:

 • Revlon - We sell hope (not cosmetics)
 • Kromkommer – Voedsel kopen is geen schoonheidswedstrijd: help voedselverspilling de wereld uit
 • Unilever – Mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen
 • TomTom – Verkeersopstoppingen verminderen, voor iedereen
 • Walmart – We save people money so they can live better
 • Mud Jeans – CO2 vrije kleding
 • Albert Heijn – Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar
 • Cool Blue – Alles voor een glimlach
 • De vegetarische slager – Beter eten, betere gezondheid, beter milieu
 • Widea - Clarity in business: how to enrich yourself, your market and your environment at the same time

 

‘Why’ of visie en missie?

Simon Sinek stelde in 2009 dat succesvolle ondernemingen andersom denken. Zij redeneren niet van ‘what’ (jouw aanbod) via ‘how’ (strategie, marketing) naar eventueel ‘why’ (reden van bestaan, aansluiting bij de behoeften van klanten), maar andersom. “Start with why” is zijn boek hierover. Het vinden van je ‘why’ komt in de buurt van een waardebewering. Je ‘why’ is echter geen toverformule. Er is meer nodig dan een definitie. Immers: je hele organisatie wordt eromheen gebouwd. Widea ondersteunt je daarom om ‘het andere denken’ ook om te zetten in een andere manier van doen en een andere manier van kijken naar je bedrijf.

 

Visie en missie bij elkaar zijn niet hetzelfde als waarde. Waarde is iets wat je deelt, iets wat jou, je bedrijf en de markt bindt. Visie en missie is meer vanuit jezelf, vanuit je bedrijf geredeneerd. Visie is wat jij ziet in de wereld en hoe je tegen ‘het probleem’ dat je ziet aankijkt. Missie is het stukje dat jij gaat beetpakken, op jouw manier. Bij identiteit leggen we uit hoe we je hierin ondersteunen.

 

Waarde realiseren: je businessmodel

Je realiseert waarde door jezelf te organiseren. Het plan daarvoor, de blauwdruk, heet je businessmodel. Het businessmodel is jouw antwoord op het vervullen van de klantvraag op een economische, sociale en ecologische manier. Voor startende en doorstartende bedrijven is er het Lean Model Canvas. Ben je al wat doorgewinterd, dan is het Business Model Canvas of het Three Layered Business Model interessant als onderlegger. Deze modellen zijn op het eerste gezicht bedrieglijk eenvoudig: even invullen, en klaar. Schijn bedriegt: elke definitie of stellingname in elk vakje moet je toetsen aan de praktijk. Widea ondersteunt je om jouw businessmodel op te zetten en te optimaliseren, geworteld in de werkelijkheid.

Waarde creëren

Waarde creëren doe je door een volwassen dialoog met je (potentiële) klanten aan te gaan en te onderhouden. In het runnen van je business zijn er drie soorten waarden. In de eerste plaats: klantwaarde. Klantwaarde is datgene waarvoor de klant bereid is te betalen of waarvoor de belanghebbende bereid is tot financiële ondersteuning.

Daarnaast bestaat er ‘businesswaarde’. Dat zijn alle dingen die je moet doen om de klantwaarde te realiseren. Een klant betaalt bijvoorbeeld niet voor het gereedschap van een timmerman of elektricien, maar het is wel nodig om de klantwaarde te realiseren. Alle andere activiteiten die je ontplooit, alle andere zaken die je koopt en regelt en die niets met klant- of businesswaarde te maken hebben, zijn verspilling.

Hoe lijn je je bedrijf nu op, zodat de klantwaarde ook gerealiseerd wordt, efficiënt en effectief? Dat is denken in waardestromen. Jezelf organiseren rondom de stroom van klantvraag naar klantantwoord. Dat geeft een heel andere kijk op nut en noodzaak van afdelingen, beleidsorganen en hiërarchie. Immers: wat is nu leidend? Deze drie zaken of het zo vloeiend mogelijk maken van de stroom naar de klant? Op de pagina Lean lees je hier meer over. Widea ondersteunt je om de focus te leggen op klantwaarde. Om verspilling op te sporen en te voorkomen. En om waardestromen te ontwikkelen die jou, je mensen en je organisatie effectief en efficiënt maken.

Maatschappelijke en ecologische waarde

Waarde gaat over meer dan alleen geld. Het gaat over betekenis en de langere termijn, voor markt en bedrijf. Maar er is meer. Er zijn een aantal belangrijke ‘stakeholders’ die niet direct ‘betalen’ maar indirect wel: onze medemens, onze omgeving en onze planeet. Op zich dus vrij logisch dat zij die betalen ook mede bepalen hoe je je business inricht. Waarde is daarmee niet alleen iets economisch, maar heeft ook sociale en ecologische kanten. Bedrijven geven hier vorm aan door maatschappelijk verantwoord te ondernemen (mvo). Er ontstaan ook vele bedrijven die primair gestoeld zijn op het sociale of ecologische aspect of beide. Widea ondersteunt je om op alle drie aspecten winst te boeken. Ook helpen we je om een ‘social company’ op te zetten of te worden.

 

Kernwaarden en strategie

Kernwaarden zijn de waarden binnen je bedrijf waarmee iedereen de waardecreatie in het vizier houdt. In andere woorden: het zijn ankerpunten die het alle mensen in je bedrijf gemakkelijker maken om gedrag en beslissingen af te stemmen op de klantwaarde. Het zijn ook de waarden die je klanten opmerken en waarderen. Widea ondersteunt je om een bruikbare set van kernwaarden te ontwikkelen, bijvoorbeeld in interactieve sessies. Wil je alvast zelf aan de slag? Download dan deze kernwaardewijzer.

 

En dan is er natuurlijk de vraag: hoe gaan we al dat moois realiseren? Hoe zorgen we ervoor dat we al die mooie grote doelen en prachtige vergezichten ook werkelijkheid worden? Dat is in de eerste plaats strategieWidea ondersteunt je in het opstellen van de hoofdstrategie, en met het vertalen ervan naar alles en iedereen in je bedrijf. Bijvoorbeeld door middel van een strategiekaart en sessies om strategie te vertalen naar elke plek op de werkvloer.

 


 

MEER WETEN OVER DE ANDERE BUSINESSBOUWSTENEN? KLIK HIERONDER!

WAARDE  |  PROPOSITIE  |  KRACHT & RICHTINGMARKT  |  MENSEN  |  PROCESSEN  |  (BE)STUREN  |  STRATEGIE  |  OMGEVING

 


 

 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over waarde of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen