Verbeteren is leuk. Het pure plezier dat je beleeft als de zaken wel lopen zoals je ze bedoelt hebt, dat is onbetaalbaar en levert veel op. Natuurlijk: verbeteren is soms ook noodzaak. Dan is het meer moeten dan willen. Hoe dan ook, of we het nu willen of moeten, verbeteren is iets dat je 'bovenop' doet. Het komt bovenop de dagelijkse gang van zaken. Hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat de verbeteringen blijvend zijn?

Soorten trajecten

Verbetertrajecten zijn er in allerlei soorten en maten. Daarom is het handig om vooraf een inschatting te maken. Een handige leidraad hiervoor staat hiernaast. Laaghangend fruit zijn zaken die direct duidelijk zijn en waar je direct aan kan beginnen. Een sessie en een paar dagen later zijn de eerste resultaten al geboekt.

De volgende categorie is die van ‘overzichtelijke’ vraagstukken en problemen. Het is bijvoorbeeld vrij overzichtelijk om de productiviteit van een afdeling te willen verbeteren. Je kunt er echter pas aan beginnen als de oorzaken van het probleem gevonden zijn. Daar is wat meer tijd voor nodig, meestal een aantal weken.

 

Het wordt weer anders als het vraagstuk flink of zelfs bedrijfsbreed is. Als bijvoorbeeld levertijden oplopen, de kwaliteitseisen niet worden gehaald of de klanttevredenheid gaat omlaag, dan kost het al snel een aantal maanden om het lek boven water te krijgen, oplossingen te bedenken en ze op een goede manier in te voeren. De bovenste categorie zijn complexe en grote vraagstukken. Voorbeelden zijn verdubbeling van de omzet, het productenpakket uitbreiden, nieuwe markten betreden of cultuurveranderingen. Het is goed voor moraal en gezondheid om daar een paar jaar voor uit te trekken.

 

Het thema van de verbetering

Elke business - of je er nu mee wil starten of al aan de gang bent - bestaat uit een aantal vaste bouwstenen. Widea ondersteunt jou en je team om helder te maken met welke 'steen' je het beste kunt beginnen. We kijken mee waar het meeste effect gaat ontstaan en of de eerste oplossingen daaraan bijdragen. Om de verbeterslag ook echt effectief te maken, blijven we kijken naar de invloed op het geheel. Want dat moet er ook op vooruitgaan.

 

Verbeteraanpak

Voor het aanpakken van verbeterprojecten gebruiken we Lean bouwstenen. Bijvoorbeeld: een goede voorbereiding is het halve werk, dus beginnen we met het maken van een projectcharter. Daarin staat wat we gaan aanpakken, met welk doel, met wie en vooral: wanneer we ermee klaar zijn. Door vervolgens kortcyclisch te werken – we zetten liever wat meer kleine stappen dan een grote – is bijsturen eenvoudig. We hanteren ook het ‘go gemba’ principe: we zoeken en analyseren altijd informatie uit de eerste hand, daar waar het ontstaat. 

  

Op deze manier zijn verbetertrajecten zo simpel en effectief mogelijk. Een voorbeeld van zo’n aanpak is de DMAIC-aanpak (Define, Measure, Analyse, Improve & Control). De blauwe route volgen is het meest effectief. Wie de traditionele rode route pakt, is misschien wat sneller, maar mist ook de onderbouwing, waardoor de connectie tussen probleem en oplossing onduidelijk is en borging bijzonder lastig wordt.

Elke dag verbeteren

Ken je de definitie van 'een groot probleem'? Antwoord: dat is een klein probleem dat te lang is blijven liggen. Verbetering kan eenvoudig onderdeel van de dagelijkse gang van zaken worden. In verbeterteams, sessies, dag- en weekstarts voeren we samen met jou vele kleine veranderingen door die de kwaliteit van je bedrijf elke dag verbeteren. En die vele, kleine veranderingen bij elkaar vormen op termijn een grote verandering, zonder dat het geheel ‘op de schop’ moet. Zo helpen wij je om rond de tachtig procent van alle noodzakelijke verbeteringen en veranderingen al op de werkvloer voor elkaar te krijgen. 

Beter worden in verbeteren

Hoe bouw je een verbetercultuur? Allereerst door mensen zichzelf te laten verbeteren: opleiding, coaching, intervisie. Ten tweede door degenen die verantwoordelijk zijn voor een proces, daar ook de zeggenschap en beslissingskracht over te geven. En wat ook veel bijdraagt: weten waar het bedrijf naar op weg is en dit 'vertalen' naar alles en iedereen in het bedrijf. Widea helpt jou om een structuur te bouwen die verbeteren tot een automatisme maakt.

Niet teveel tegelijk verbeteren

Elk bedrijf heeft meerdere projecten tegelijk lopen. Meestal veel meer dan je in eerste instantie kunt opnoemen. In onze ervaring moet de eerste inschatting van het aantal projecten met een factor 5 tot 10 worden vermenigvuldigd. Dit verschijnsel is een van de belangrijkste oorzaken van stroperigheid, stress en tijdgebrek in bedrijven. Dat komt aan de ene kant omdat een project beginnen nu eenmaal gemakkelijker en vooral leuker is dan een project afronden. Aan de andere kant herinnert een mens zich veel beter zaken die nog lopen, dan zaken die afgerond zijn. Het ‘onderhanden werk’ neemt zo ongemerkt toe, met als gevolg dat doorlooptijden en foutkansen toenemen. Met project programma management (PPM) houd je overzicht en bewaak je de draagkracht van mensen en het bedrijf. De kwaliteit van projecten gaat dan omhoog en de doorlooptijden omlaag.

 


 

MEER WETEN OVER DE ANDERE BUSINESSBOUWSTENEN? KLIK HIERONDER!

WAARDE  |  PROPOSITIE  |  KRACHT & RICHTINGMARKT  |  MENSEN  |  PROCESSEN  |  (BE)STUREN  |  STRATEGIE  |  OMGEVING

 


 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over strategie of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen