Waarom veranderen? Marcus Bergman van LSSP partners verwoordt het krachtig:

 

"De klassieke bedrijfscultuur bestaat nog steeds. Voorbeelden daarvan zijn een focus op de eigen organisatie, een sterke scheiding tussen afdelingen, geen fouten mogen maken, een afrekencultuur, kennis wordt niet gedeeld, en bij economische tegenspoed worden mensen ontslagen. Klanten, medewerkers en andere stakeholders vragen inmiddels iets anders. Het antwoord ligt in het ontwikkelen van een Lean organisatie, waarbij de klant centraal staat, medewerkers zelf initiatieven ontplooien, en je naar perfectie streeft. Het leiderschap is dienend en erop gericht dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kunnen nemen. Kennis wordt gedeeld en afdelingen zijn geen eilandjes maar werken samen in het belang van het bedrijf, net als met leveranciers. Successen vier je samen en van je fouten leer je. Kosten beheers je niet door het snijden in budgetten, maar door het doelgericht opsporen en voorkomen van verspilling."

 

Aanpak van de veranderingen

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. De leiding van een bedrijf dat serieus wil veranderen geeft daarom eerst heldere antwoorden op de volgende vragen:

 

  1. Waarheen? Wat is de visie en welke kritische prestatie indicatoren (kpi’s, het meten van succes) gebruiken we? En hoe vertalen we dat naar iedere afdeling, iedere waardestroom (levert wat we doen ook waarde op voor de klant), ieder team en iedere werknemer? 

  2. Hoe? Welke routines ontwikkelen we zodat we overal in het bedrijf steeds kunnen verbeteren? Hoe gaan we wekelijks overleg (weekstarts) invoeren om te toetsen of je nog op de goede weg zit? Hoe starten we samen de dag (stand-ups) en stemmen we af wat we de komende 24 uur gaan doen? Welke werkmethode zorgt ervoor dat een project met de minste problemen gerealiseerd wordt (best practices). En welke vaardigheden (skills) moeten we trainen in het uitvoeren en leiden van een verbetertraject? Hoe gaan we de verbeterkunde op elk niveau in de organisatie invoeren?

  3. Waarom? Hoe leggen we precies uit waarom verandering nodig is en wat het betekent? Wat is de identiteit van onze organisatie? Welke kernwaarden? Welke concrete gedragingen willen we zien? En welke prinicipes en overtuigingen (mind sets) helpen om een verbetercultuur te realiseren?

 

Widea ondersteunt bedrijven in het beantwoorden van deze vragen en er vervolgens een samenhangend verhaal van te maken. Met dit verhaal helpen wij je om de vervolgstappen te zetten.  Widea houdt daarbij steeds de wet van Maier in gedachten: E = Q x A. Oftewel: Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie. De kwaliteit van je plannen kan nog zo goed zijn, het is de acceptatie die maakt dat verandering wordt omarmd.

 

Alles of een deel veranderen?

Verandermanagement of ‘change management’ kijkt naar je bedrijf als een geheel. Als eerste kijkt de verandermanager waar veranderingen het meest nodig zijn of het meeste effect hebben. Aangezien sleutelen aan een enkele bouwsteen van je bedrijf altijd gevolgen heeft voor de andere bouwstenen, kan dit al voldoende zijn. Soms omvatten de noodzakelijke veranderingen meerdere of zelfs alle bouwstenen tegelijk. In alle gevallen ondersteunt Widea het veranderproces door in een zo vroeg mogelijk stadium actief de samenwerking met alle betrokken partijen te zoeken.

 

Af en toe of elke dag veranderen?

Ken je de definitie van 'een groot probleem'? Antwoord: dat is een klein probleem dat te lang is blijven liggen. Verandering kan eenvoudig onderdeel van de dagelijkse gang van zaken worden. In verbeterteams, sessies, dag- en weekstarts voeren we samen met jou vele kleine veranderingen door die de kwaliteit van je bedrijf elke dag verbeteren. En die vele, kleine veranderingen bij elkaar vormen op termijn een grote verandering, zonder dat het geheel ‘op de schop’ moet. Zo helpen wij je om rond de tachtig procent van alle noodzakelijke veranderingen al op de werkvloer voor elkaar te krijgen. 

 

     ZIE OOK: PROJECTMANAGEMENT      

 

 


 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over verandermanagement of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen