Strategie is een eigen antwoord op de vraag: "hoe pakken we het aan?" Het is de schakel, de 'missing link' tussen plan en resultaat. De grootte van de vraag kan wel verschillen. Het kan gaan om een businessbrede nieuwe aanpak of gewoon het aanpakken van een project of een vraagstuk. Strategie is de manier waarop je beter presteert door anders te zijn.


 

STRATEGIE ONTWIKKELEN

Hoe krijgen we de visie en missie gerealiseerd? Is het tegelijk avontuurlijk en realistisch? Welke succesfactoren benoemen we daarin? Zijn degenen die het moeten uitvoeren betrokken bij het ontwikkelen van de strategie? Welke andere partners en stakeholders zijn daarbij van belang? Werkt de strategie zowel naar buiten als naar binnen? Geeft het de nieuwe energie en het vertrouwen waar we naar zoeken?  

 

PROGRAMMA
NIEUWE STRATEGIE
3 SESSIES, MET TEAM

STRATEGIE IMPLEMENTEREN

Idealiter wordt een strategie gemaakt door alle betrokkenen, waardoor implementatie vanaf het begin plaatsvindt. De stakeholders kunnen ook in de loop van het proces worden betrokken, als dat beter past. Start met de inpassing op kleine schaal, zodat consequenties in de praktijk snel duidelijk worden. Schaal het daarna op en organiseer op vaste tijden feedback momenten.

 

PROGRAMMA
STRATEGIE AAN HET WERK
3 SESSIES, MET TEAM


 

ALS HET ANDERS MOET: BLUE OCEAN STRATEGIE

Aangezien meer dan 95% van alle bedrijven MKB-bedrijven zijn, is het aantal niet-klanten altijd vele malen groter dan het huidige klantenbestand. Er is daarom een enorm potentieel beschikbaar dat vaak onbenut blijft. De keuze is dan om te concurreren op een klein stukje of een nieuwe markt te scheppen id eveel meer mogelijkheden biedt voor klantwaarde en verdiensten. Blue Ocean strategie is een systematische methode om vernieuwing in strategie aan te brengen. Het daagt organisaties uit om uit de rode oceaan van bloedige concurrentie te stappen door het creëren van nog niet bestaande marktruimte, die competitie irrelevant maakt. Blue Ocean strategie maakt het elke organisatie mogelijk - klein of groot, nieuw of bestaand - om ‘blue oceans’ te creëren op een kansen maximerende en risico minimaliserende manier. De belangrijkste verschillen zijn:

 

rode oceaan

  • concurreer binnen bestaande markten
  • Versla de concurrentie
  • Exploiteer huidige vraag
  • Maak de waarde-kosten uitruil
  • Aligneer alle activeiten door keuze voor differentiatie of lage kosten

blauwe oceaan

  • Creëer nieuwe marktruimte
  • Maak concurrentie irrelevant
  • Creëer en vang nieuwe vraag
  • Breek de waarde-kosten uitruil
  • Aligneer alle activeiten rond keuze voor differentiatie + lage kosten samen

 

GEVOLG: FOCUS EN DAADKRACHT

Een goede strategie geeft duidelijkheid aan iedereen die zijn of haar bijdrage aan de organisatie wil leveren. Het prikkelt om met plezier de juiste middelen voor de juiste momenten op de juiste manier te kiezen en in te zetten.

BOEK NU UW KENNISMAKINGSGESPREK