Strategie is een eigen antwoord op de vraag: "hoe pakken we het aan?" Of ook wel: de manier waarop je beter presteert door anders te zijn. Het is de schakel, de 'missing link' tussen plan en resultaat. En: het groeit. Onder invloed van de voortdurende discussie tussen eigenheid, effectiviteit en efficiëncy ontwikkelt de strategie zich tot een goed herkenbare stijl.


 

STRATEGIE ONTWIKKELEN

Hoe krijgen we de visie en missie gerealiseerd? Is het tegelijk avontuurlijk en realistisch? Welke succesfactoren benoemen we daarin? Zijn degenen die het moeten uitvoeren betrokken bij het ontwikkelen van de strategie? Welke andere partners en stakeholders zijn daarbij van belang? Werkt de strategie zowel naar buiten als naar binnen? Geeft het de nieuwe energie en het vertrouwen waar we naar zoeken?  

 

PROGRAMMA
NIEUWE STRATEGIE
4 SESSIES, MET TEAM

STRATEGIE TESTEN

Michael Porter, een goede bekende in strategie-land, heeft vijf onderwerpen aangestipt voor het grondig testen van een nieuwe en/of bestaande strategie. Door de consequenties voor waardepropositie, waardeketen, trade-offs, fit over de waardeketen en de continuïteit goed te onderzoeken, wint de strategie aan kracht en dus bruikbaarheid.

 

SESSIE
PORTER 5 PUNTEN TEST
2 DAGDELEN, MET TEAM

STRATEGIE IMPLEMENTEREN

Idealiter wordt een strategie gemaakt door alle betrokkenen, waardoor implementatie vanaf het begin plaatsvindt. De stakeholders kunnen ook volgtijdelijk bij het proces worden betrokken, als dat beter past. Start met de inpassing op kleine schaal, zodat consequenties in de praktijk snel duidelijk worden. Schaal het daarna op en organiseer op vaste tijden feedback momenten.

 

PROGRAMMA
STRATEGIE AAN HET WERK
6 SESSIES, MET TEAM


 

GEVOLG: FOCUS EN DAADKRACHT

Een goede strategie geeft duidelijkheid aan iedereen die zijn of haar bijdrage aan de organisatie wil leveren. Het prikkelt om met plezier de juiste middelen voor de juiste momenten op de juiste manier te kiezen en in te zetten.

VRAAG HIER UW PROGRAMMA AAN