Strategie is een eigen antwoord op de vraag: "hoe pakken we het aan?" Het is de schakel, de 'missing link' tussen plan en resultaat. De grootte van de vraag kan wel verschillen. Het kan gaan om een businessbrede nieuwe aanpak of gewoon om het aanpakken van een project of een vraagstuk op de werkvloer. Met de manier waarop je dat doet, geef je ook je visitekaartje af en toon je je identiteit. Strategie-onderzoeker Porter zegt het heel mooi: "Strategie is de manier waarop je beter presteert door anders te zijn."

Widea strategische kloof

De strategische kloof

Je kunt ook zeggen dat strategie antwoord geeft op de manier waarop je de toekomstige bedrijfsresultaten - doelen - bereikt. Een handig hulpmiddel daarvoor is de analyse hiernaast. In deze grafiek staan twee lijnen: een ononderbroken en een gestippelde lijn. De ononderbroken lijn geeft aan wat er gebeurt als je blijft doen wat je altijd deed. De gestippelde lijn geeft aan wat het gewenste doel is. Het verschil daartussen heet de strategische kloof. De voor de hand liggende vraag is dan: wat ga je doen om dit verschil te overbruggen?

Widea ondersteunt je om die antwoorden te vinden, de succesfactoren en risico's te benoemen en het tegelijkertijd avontuurlijk en realistisch te houden.

De kloof dichten 1: de vijf P's van strategie

Een handige, leuke manier om te starten met het dichten van de strategische kloof is het beschrijven van de vijf P's van strategie. Zij zijn afkomstig uit 'Strategie Safari' van Mintzberg, Ahlstrand en Lampel. De eerste twee P's zijn Plan en Patroon. Plan beschrijft hoe je van 'hier' naar 'daar' komt. Patroon laat de consistentie in de tijd zien. De eerste kijkt vooruit, de ander meer achteruit. De volgende twee zijn Positie en Perspectief. Positie staat voor de keuze van je huidige plek in de markt en je omgeving. Perspectief is je eigen manier van denken en doen, je keuzes daarin en wat je daarmee nog meer kunt bereiken. De vijfde P is Plot. Dat beschrijft je kijk op concurrentie en concurrenten en de keuzes die je maakt om ermee om te gaan. Widea helpt je om de vijf P's helder te formuleren en daarop gericht actie te ondernemen.

 

De kloof dichten 2: SWOT en Lean

Een bekende manier voor het aanpakken van de strategische kloof is de bekende SWOT-analyse: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen vaststellen. Maar: welke bronnen gebruik je daarvoor? En geeft dat een zo volledig mogelijk beeld? En hoe betrekt u zoveel mogelijk medewerkers bij de SWOT op een prettige en constructieve manier? Herijk je de SWOT elk jaar? Hoe komen we vervolgens van een wolk met termen naar een actieplan? Is alles even belangrijk? Moet alles tegelijk worden aangepakt? Hoe plannen we de voortgang?

Wij helpen je om het SWOT-proces te stroomlijnen en te vertalen naar praktische uitkomsten. Daarna ondersteunen we je om de uitkomsten te vertalen - cascaderen met een moeilijk woord - naar alle delen van de organisatie en alle medewerkers, bijvoorbeeld door een strategiekaart te maken. Dit kan ook onderdeel zijn van een Lean- of verbetertraject.

De kloof dichten 3: zeg eens nee

Michael Porter zei ooit: “De essentie van strategie is kiezen wat je niet doet." Focus houden en kunnen kiezen zijn elkaars vrienden. Oftewel: het is belangrijk om vooraf te weten wat je niet gaat doen. Waar je nee tegen gaat zeggen. Waar je niet op gaat reageren. Welke klanten je niet gaat bedienen. Welke bedrijfsactiviteiten je niet gaat uitvoeren en diensten of producten die je niet gaat aanbieden. Ontwikkelingen die je niet meeneemt. Aanbiedingen die je afslaat. Mogelijkheden die je bewust niet benut. Kiezen is kortom een kunde, en wij helpen je graag om de 'ja' en de 'nee' in je strategie helder te maken.

 

De kloof dichten 4: blue ocean strategie

Aangezien meer dan 95% van alle bedrijven MKB-bedrijven zijn, is het aantal niet-klanten altijd vele malen groter dan het huidige klantenbestand. Er is daarom een enorm potentieel beschikbaar dat vaak onbenut blijft. De keuze is dan om te concurreren op een klein stukje of een nieuwe markt te scheppen die veel meer mogelijkheden biedt voor klantwaarde en verdiensten. Blue Ocean strategie is een systematische methode om vernieuwing in strategie aan te brengen. Het daagt organisaties uit om uit de rode oceaan van bloedige concurrentie te stappen door het creëren van nog niet bestaande marktruimte, die competitie irrelevant maakt. Deze techniek maakt het elke organisatie mogelijk - klein of groot, nieuw of bestaand - om ‘blue oceans’ te creëren op een kansen maximerende en risico minimaliserende manier. De belangrijkste verschillen zijn:

rode oceaan

  • Concurreer binnen bestaande markten
  • Versla de concurrentie
  • Exploiteer huidige vraag
  • Maak de waarde-kosten uitruil
  • Lijn alle activiteiten op door keuze voor differentiatie of lage kosten

blauwe oceaan

  • Creëer nieuwe marktruimte
  • Maak concurrentie irrelevant
  • Creëer en vang nieuwe vraag
  • Breek de waarde-kosten uitruil
  • Lijn alle activeiten op rond keuze voor differentiatie + lage kosten samen

 


 

MEER WETEN OVER DE ANDERE BUSINESSBOUWSTENEN? KLIK HIERONDER!

WAARDE  |  PROPOSITIE  |  KRACHT & RICHTINGMARKT  |  MENSEN  |  PROCESSEN  |  (BE)STUREN  |  STRATEGIE  |  OMGEVING

 


 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over strategie of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen