Inderdaad: successies. Succes boeken met sessies. Dat betekent een dagdeel - of meerdere - met een groep de tanden zetten in een specifiek onderwerp. Want meer mensen betekent meer intelligentie, meer ervaring, meer creativiteit en meer mogelijkheden. Uitstekende omstandigheden dus om versneld en diepgaander tot betere inzichten, ideeën, oplossingen en besluiten te komen. Wij voegen daar een goed ontwerp, goede voorbereiding en goede leiding aan toe, zodat 'meer' ook 'resultaat' oplevert. De successies zijn allemaal 'los verkrijgbaar' en zijn vaak ook onderdeel van coachings- en verbetertrajecten. Zij worden in company, op een leuke externe locatie of op kantoor van Widea gehouden. Staat jouw thema er niet bij? Dat kan kloppen: we hebben bewust niet alles opgenoemd. Er is altijd ruimte voor maatwerk. Bel dan of stel hier je vraag. 

 


 

SNEL NAAR EEN SPECIFIEK THEMA? KLIK HIERONDER!

WAARDE  |  PROPOSITIE  |  KRACHT & RICHTINGMARKT  |  MENSEN  |  PROCESSEN  |  (BE)STUREN  |  STRATEGIE  |  OMGEVING

 


 

 

(HER)ONTWERP JE GOUDEN DRIEHOEK

 

Je gouden driehoek bestaat uit probleem, doelgroep en oplossing. Oftewel: wat los je op voor wie en op welke manier? Hoe beter dit bij elkaar past, hoe succesvoller je business is. Dat wil zeggen: als je daarin scherpe en verrassende keuzes durft te maken. Maak de kern van jouw business kraakhelder en bouw jouw eigen waardestatement.

 

BESTEL NU

 


 

 

(HER)ONTWERP JE BUSINESSMODEL

 

Het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder (een Europeaan overigens) is welbekend. Negen vakjes en je tekent je business uit. Ervaar de diepte van elk van de negen brokstukken en leer je business opnieuw kennen. Of ontwikkel een nieuwe natuurlijk.

 

BESTEL NU

 


 

 

VAN BUSINESS NAAR BELEVENIS

 

Bulkgoederen, producten en diensten als economische activiteit. 'What's next?' Eenvoudig: belevenissen. De nieuwe kans om je business waardevol en overgetelijk te maken. Ga aan de slag met wat amusement, educatie, esthetiek en ontsnapping voor jouw bedrijf kunnen betekenen, en welke nieuwe waarde je kunt toevoegen.

 

BESTEL NU

 


 

 

ONTWERP NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

Producten en diensten komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn jouw specifieke antwoord op de problemen van anderen: mensen of bedrijven. Echter: je klanten geven je niet precies op een briefje wat ze wanneer willen hebben. Ga aan de slag met Lean Product Development, en zie hoe je in korte tijd waarde en nieuwe business kunt creëren. 

 

BESTEL NU

 


 

 

HERONTWERP JE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

Producten en diensten 'slijten'. Soms letterlijk, maar mettertijd gaat het nieuwe er van af. Herontwerp ze daarom op tijd. Keer ze eens ondersteboven, vraag feedback van klanten, kijk naar de trends en ontwikkelingen. En pas ze daarna aan zodat ze een nieuw elan krijgen.

 

BESTEL NU

 


 

 

VERRIJK JE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

Maak je producten en diensten compleet met 'verpakking', service, garanties en nog een aantal zaken die de beleving eenvoudig verrijken. En ga met je producten en diensten mee in de ontwikkelingscurve van je klant, en ontwikkel een lijn met opvolgproducten voor in de nabije en verdere toekomst van jullie relatie.

 

BESTEL NU

 


 

 

WAAROM, WAARHEEN & DOEL

 

Ontwikkel je 'why' statement. Zet die heldere visie en missie op papier. Spreek je ambitie uit en zet de stip op de horizon. Stel doelen die haalbaar en uitdagend zijn, en leg uit waarom dat belangrijk is. Kortom: maak de onzichtbare maar heel belangrijke kernzaken van je bedrijf zichtbaar. Voor jezelf, je team, je medewerkers. En voor je klanten, leveranciers en andere stakeholders

 

BESTEL NU

 


 

 

FULL POTENTIAL FRAME

 

Groei zit in grote, maar vooral in kleine dingen. Bekijk groei eens van alle kanten en op elk niveau. Kijk eens vanuit 360 graden naar je organisatie en zet alle groei- en verbetermogelijkheden op een rijtje. En maak daarna keuzes en een overzicht, zodat groei en verbetering elke dag op de agenda staat, bij iedereen in je business.

 

BESTEL NU

 


 

 

SWOT & SWIPE

 

Ga dieper om je sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen echt te weten te komen. Zie de trends en ontwikkelingen, spreek je medewerkers, praat met klanten, raadpleeg je leveranciers. Bekijk de afhankelijkheden. Ga na waar je mee stopt of doorgaat, en welke nieuwe zaken nodig zijn. Breng focus aan en maak een actieplan. En doe dat elk jaar een keer.

 

BESTEL NU

 


 

MARKT

 

 

 

RELEVANTE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN BEELD EN GEBRUIK

 

DEPEST is een methode om de toekomst systematisch te verkennen op het gebied van Demografie, Economie, Politiek (juridisch), Ecologisch, Sociaal-cultureel en Technologie. Spoor ze systematisch op, evalueer ze en maak ze bruikbaar voor jouw business. 

 

BESTEL NU

 


 

 

VERHELDER JE DOELGROEPEN, SEGMENTATIE EN VERDIENMODEL

 

Doelgroepen zijn groepen met eenzelfde doel. Deze andere manier van kijken levert nieuwe en betere business op. Segmentatie helpt vervolgens om scherpe en winstgevende keuzes te maken wie je wel en niet bedient. En kijk daarna welke van de 17 verdienmodellen of mengvormen daarvan de klantwaarde en de winstmarges verhogen.

 

BESTEL NU

 


 

 

HAAL ALLE BARRIERES VOOR JE KLANT WEG

 

Welke barrières ontmoeten jouw klanten om (meer) bij je te bestellen? Waar gaan de meeste klachten over? Wat voor argumenten hebben niet-klanten? Wat gebeurt er als het aantal orders of klanten snel verdubbelt? Waarom worden niet alle offertes orders? Draai het eens om en maak van barrières, fouten en 'mislukkingen' nieuwe kansen.

 

BESTEL NU

 


 

MENSEN

 

 

 

KWEEK VERTROUWEN IN JE EIGEN IDEEEN

 

Echt en structureel buiten de box leren denken? Professioneel buiten de lijntjes kleuren? Gemakkelijk schakelen tussen mogelijkheden en feitelijkheden? De nadelen van brainstormen achter je laten en het volle potentieel van jou en je mensen benutten? Het solution finding canvas is dan de methode die je het zelfvertrouwen in het zelf vinden van de goede oplossing teruggeeft.

 

BESTEL NU

 


 

 

WEET WAT EEN ECHT TEAM IS EN KAN MET LENCIONI

 

Mensen kunnen zich een faktor 10 verbeteren, teams tot 200 keer... Dat begint door vertrouwen op te bouwen, om vervolgens constructieve conflicten aan te durven, elkaar op een constructieve manier scherp te houden en zich verantwoordelijk te voelen voor resultaten. Smeed nieuwe en kneed huidige teams in hun interacties en zie hoe teamwork meer kan zijn dan de som der delen.

 

BESTEL NU

 


 

 

GA VAN TAAKOMSCHRIJVING NAAR ROLARRANGEMENTEN

 

Functieprofielen voor wat iemand allemaal moet doen zijn al snel lang en uitgebreid. Veel erger nog: het berooft medewerkers van hun intrinsieke motivatie. Leer daarom hoe je rolarrangementen maakt. Bijvoorbeeld: je kunt alle taken beschrijven voor iemand die op de calculatie afdeling werkt. Of je zegt: jij bewaakt het evenwicht tussen kosten en kansen.

 

BESTEL NU

 


 

PROCESSEN

 

 

 

ERVAAR LEAN IN DE PRAKTIJK: DE VLIEGTUIGFABRIEK

 

Vele opdrachtgevers uit Zeeland en Brabant speelden deze game al, zoals 't Klok'uus, Ambiance Goes en Koudekerke, SMWO, Zorgstroom, Duotank en BMD Advies. Ervaar in de praktijk hoe Lean werkt en welke voordelen het je brengt. En dat door met een team vliegtuigjes te produceren. Van papier natuurlijk.

 

BESTEL NU

 


 

 

BRENG JE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE WAARDESTROOM IN BEELD

 

Je bedrijf draait via processen. Maak ze logisch en vloeiend door ze allemaal met elkaar in verband te brengen via de klantwaardestroom. Organiseer jezelf rondom de echte klantvraag en neem nieuwe en betere beslissingen over hoe je menskracht, geld, tijd en middelen inzet.

 

BESTEL NU

 


 

 

HAAL VERSPILLING, VARIATIE EN OVERSPANNING UIT JE PROCES

 

Klantwaarde is waar je klant voor betaalt. Businesswaarde is wat je echt nodig hebt om de klantwaarde te realiseren. De rest is verspilling. Zie en maak dit onderscheid, en speel op die manier tijd en geld vrij voor verdere ontwikkeling. Combineer dit met het afvlakken van de pieken en dalen plus het weghalen van bottlenecks en krijg 'flow' in je bedrijf.

 

BESTEL NU

 


 

 

MAAK GELD EN TIJD TOT JE BONDGENOTEN

 

Tijd en geld. Kom erachter hoe die twee met elkaar in verhouding staan, en ontdek daarmee waar de verbeteringen zitten. Zie hoe tijdsplanning en financiële planning elkaar kunnen versterken, en hoe mensen en middelen bijdragen aan het rendement en andere verbeteringen in je business.

 

BESTEL NU

 


 

 

ONTWIKKEL PRAKTISCHE KPI'S 

 

KPI's: Kritische Prestatie Indicatoren. Dat klinkt streng. De essentie is meeteenheden te ontwikkelen die laten zien of het de goede kant opgaat. Ontwikkel eenvoudige 'thermometers' die geen tot weinig administratie nodig hebben en 'real time' de stand van zaken weergeven.

 

BESTEL NU

 


 

 

LEG VERANTWOORDELIJKHEID DAAR WAAR ZE MOET LIGGEN

 

Help je mensen jou te helpen. En voorkom daarmee dat uiteindelijk alles weer bij jou terecht komt (meestal na werktijd of in het weekeinde). Weet hoe te delegeren, en breng duidelijkheid aan door rollen, taakverantwoordelijkheden en eindverantwoordelijkheden helder te maken en toe te wijzen.

 

BESTEL NU

 


 

STRATEGIE

 

 

 

BRENG DE STRATEGISCHE KLOOF IN KAART EN OVERBRUG 'M

 

Een goed instrument om de ontwikkeling van je business in kaart te brengen is het schetsen van je stragische kloof. Je omzetdoel over vijf jaar aan de ene kant, de omzetontwikkeling als je dezelfde producten en diensten op dezelfde markten tegen dezelfde prijzen zou bieden aan de andere kant. En bedenk dan wat er nodig is om het verschil te overbruggen.

 

BESTEL NU

 


 

 

MAAK JE STRATEGIEKAART EN VERTAAL ZE NAAR ALLES EN IEDEREEN

 

Hoge doelen, flinke ambities: uitstekend. Nog beter wordt het als je die weet te vertalen naar alles en iedereen in je bedrijf. Het maken van je strategiekaart betekent dat medewerkers zien hoe ze zelf hun inspanningen in lijn kunnen brengen met de gestelde doelen.

 

BESTEL NU

 


 

 

VERANDER FUNDAMENTEEL MET BLUE OCEAN STRATEGIE

 

Veel markten kleuren rood vanwege de grote hoeveelheid concurrenten die vechten om een plekje. Het is een bloederig tafereel - een rode oceaan - waarbij ook nog eens de marges permanent onder druk staan. Ga daarom op zoek naar een 'blauwe' oceaan, en creëer op die manier nieuwe marktruimte, ontdek nieuwe mogelijkheden en voeg nieuwe waarde toe plus maak concurrentie onbelangrijk.

 

BESTEL NU

 


 

OMGEVING

 

 

 

MAATSCHAPPELIJK EN VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Breng eens in kaart wat maatschappelijk verantwoord ondernemen je te bieden heeft. Vertaal 'people' planet, prosperity' naar jouw business. Kijk naar de kansen die groen en sociaal inkoopbeleid te bieden heeft om je te onderscheiden. En ontdek hoe dat zijn positieve uitwerking heeft op huidige en toekomstige medewerkers en klanten.

 

BESTEL NU

 


 

 

ONTWIKKEL BETERE PRODUCTEN MET GREEN DESIGN

 

Vergroen je producten, diensten en processen. Houd het materiaalgebruik eens tegen het licht. Bezie de herkomst ervan. Is afval en uitval echt noodzakelijk? Kan het eenvoudiger geproduceerd worden? Wat als het gemakkelijk weer uit elkaar te halen is en her te gebruiken? Hoe maken we de productie energieneutraal? Allemaal kansen om meer waarde toe te voegen tegen lagere kosten.

 

BESTEL NU

 


 

 

DOE HET NIET ALLEEN

 

Haal je omgeving naar binnen. Pas open innovatie toe en ontwikkel samen met je medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders nieuwe producten, diensten, markten en business. Daag ze uit om samen te werken aan vernieuwingen en verbeteringen die zowel je bedrijf als de omgeving ten goede komen.

 

BESTEL NU

 


 

 

BOEK JOUW SUCSESSIE OF BEL +31 [0]6 51 266 350

 

*) Verplicht in te vullen