Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden

Zoveel mensen, zoveel zinnen: lang leve de verschillen. Immers: juist omdat niet alle neuzen precies dezelfde kant opstaan, vallen zaken op, komen nieuwe inzichten tot stand en nieuwe ideëen tot wasdom. Maar durven mensen in organisaties zichzelf te laten zien? Zijn zij als onderdeel van het vraagstuk ook onderdeel van de oplossing?


 

VAN LEIDINGGEVER NAAR LEIDINGNEMER

In deze tijd van transities ontstaat een nieuwe verhouding tussen werkgever en werknemer. Iedereen, op welk niveau dan ook, heeft geen titel nodig om een leider te zijn. Hoe creëer je een mindset dat men leidingnemer wil zijn? Staat iedereen nu in zijn of haar kracht? Hoe bewaakt u dat? Hoe zorgt u dat iedereen zich focust op de top 3 kernbezigheden? Welke sociale innovatie staat u voor?


 

PROGRAMMA
DE LEIDINGNEMER
6 SESSIES, MET TEAM

 

SESSIE
TOP 3 FUNCTIES
1 DAGDEEL, MET TEAM

LAAT TEAMS FUNCTIONEREN

Mensen kunnen zich een faktor 10 verbeteren, teams tot 200 keer: waar legt u de focus? Hoe is de basis te leggen en vertrouwen in elkaar te krijgen? En hoe bouwt u het zodanig uit dat teamleden elkaar op een constructieve manier scherp houden en de resultaten bewaken? Bovendien: hoe is uw leiderschapsstijl? Zit iedereen op zijn of haar plek en goed in het vel? Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er? Hoe zijn de interacties en hoe komen beslissingen tot stand die teamwork bevorderen?

 

PROGRAMMA
HUMAN BEING MANAGEMENT
3 SESSIES, MET TEAM

 

PROGRAMMA
LENCIONI GAME
6 SESSIES, MET TEAM


 

DEEL DE STRATEGIE INTERN

Wat is strategie eigenlijk? Wat zijn de kenmerken van een goede strategie zodat deze in uw voordeel werkt? Hoelang is uw strategie houdbaar? Hoe kunt u strategie en tactiek uit elkaar houden? Leidt de bestaande strategie tot het gewenste succes? Hoe kan de strategie worden gepresenteerd zodat iedereen deze gemakkelijk onthoudt? Kent iedereen de strategie en handelen zij ernaar? En wat te doen als dat een zetje nodig heeft?

 

SESSIE
STRATEGIE IN BEELD
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

 

PROGRAMMA
VAN STRATEGIE NAAR GEDRAG
3 SESSIES, MET TEAM

VRUCHTBARE COMMUNICATIE

Is communicatie een afdeling of een attitude? Is uw communicatie- infrastructuur al geschikt voor tweerichtingsverkeer? Hoe valt uw boodschap op tussen alle andere? Spreekt uw organisatie met één mond, on- en offline? Worden alle stakeholders betrokken en geactiveerd? Liggen interne en externe communicatie in elkaars verlengde? Wat is uw verhaal? En hoe blijft dit een authentieke ervaring? Wat verwacht u van communicatie?

 

SESSIE
INTERNE COMMUNICATIE
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

 

PROGRAMMA
A3 CANVAS COMMUNICATIE
4 SESSIES, INDIVIDUEEL OF MET TEAM


 

GEVOLG: SLAGKRACHT

Werknemers die zichzelf zijn en dit kunnen combineren met het belang van de organisatie. Teams die elkaar versterken. En actieve communicatie die ervoor zorgt dat er op elk gebied duidelijkheid heerst of kan worden gegeven. Dat samen leidt tot vernieuwde slagkracht. 

AFSPRAAK MAKEN