De natuur is georganiseerd in kringlopen. Oftewel: wat wij doen komt ook ooit weer een keer terug. Als een boemerang. Dat kan even duren en daar zit ‘m het probleem. Want meestal zijn de gevolgen dan voor iets of iemand anders verderop in de toekomst. Maar: de markt krijgt moraal. Het wordt hoog tijd dat we de wereld beter achterlaten dan toen we erop kwamen. Dus: wordt het ego of eco?


 

MVO in de praktijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Natuurlijk. De basis hiervoor, of beter gezegd de ondergrens, is dat je je aan wetten en regels houdt, geen misbruik van gaten daarin maakt en verantwoordelijkheid neemt waar wet- en regelgeving ontbreekt.

Het tweede deel van MVO is het inzicht dat de verantwoordelijkheid uitgaat naar alle stakeholders van een organisatie, zowel erbinnen als erbuiten. Dus bijvoorbeeld: werknemers, klanten, leveranciers, overheden, media en omwonenenden.

Deel drie van MVO zijn de drie terreinen waarop verantwoordelijkheid kan worden genomen. Dat is de bekende 3P benadering: people, planet, profit. ‘People’ heeft te maken verantwoordelijkheid voor mensen binnen en buiten de organisatie. Binnen zijn dat bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. Buiten de muren zaken als ethische leveranciers (bijvoorbeeld geen kinderarbeid en geen schadelijke productieprocessen) en ethisch zakendoen zonder omkoping, dwang of fraude. Planet gaat uiteraard over het streven naar positieve milieu-effecten als nul energieverbruik, geen afval, nul emissies door transport, schone productiemethoden etc. Bij ‘profit’ gaat het om de shift van winst voor jezelf naar waarde voor alle stakeholders.


 

 

Publiek private samenwerking

Overheden kunnen niet meer alleen maar zenden. En burgers en bedrijven kunnen niet meer passief blijven toekijken. Allerlei maatschappelijke en sociale vraagstukken kunnen uitstekend worden opgelost door publiek-private samenwerking. De inrichting en uitvoering van zo’n proces is cruciaal. Hoe en waarom werk je samen? Wat is de win-win? Hoe betrek en bindt je de vele stakeholders?

 

Change management

Gewenste en noodzakelijke veranderingen komen alleen tot stand als het veranderen zelf als een proces wordt gezien en gemanaged. Kan het ‘waarom’ goed worden uitgelegd? Wat wordt de ‘coalition of the willing’? Zijn er speciale incentives nodig? Hoe verandert de implementatie het veranderproces? En: hoe borg je de doorgevoerde veranderingen?