Mensen in je bedrijf. Zij zijn de bepalende factor in het succes. Veel bedrijven willen daarom alleen ‘de beste’ mensen. Maar wat betekent dat? De hoogste cijfers? Het beste CV? Gewerkt bij ‘grote bedrijven’? Onderzoek wijst uit dat we anders moeten gaan denken. Bijvoorbeeld: selecteren op karaktereigenschappen blijkt betere resultaten te geven op het gebied van productiviteit dan selecteren op vakkennis en ervaring. En: als je ‘beste’ mensen niet goed kunnen samenwerken, omdat je je bedrijf in afdelingen hebt georganiseerd, dan dalen hun prestaties tot onder het niveau van ‘gemiddelde’ mensen.

Widea ondersteunt je om een mensklimaat - een cultuur - te ontwikkelen waarin mensen zich veilig voelen om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van je bedrijf. Nieuwe inzichten laten zien dat werken aan ‘de cultuur’ een andere benadering nodig heeft. Het is beter bij gedrag te beginnen om uiteindelijk de cultuur naar de gewenste staat te brengen dan andersom.

Eerst iets over onze soort

Als menselijke soort zijn wij 'gezegend' met ontwerpfouten. Onze waarneming van de wereld, en daarom ons vermogen om de werkelijkheid te begrijpen en aan elkaar door te vertellen, kent een paar typische vervormingen waar we flink rekening mee moeten houden. Widea helpt je om feiten en fictie uit elkaar - en daarmee steeds de voeten op aarde - te houden. Helderheid, het steeds weer terugkeren in de echte werkelijkheid, is een kwestie van voortdurend opletten. Bijvoorbeeld door het zo vroeg mogelijk herkennen en onderzoeken van aannames, veronderstellingen en ‘invullingen voor een ander’. Heel Lean.

Mensen zijn mensen

Mensen zijn in de eerste plaats … mensen. En daarna pas medewerker, werknemer, collega, manager, baas of nog iets anders. Nu is dat vaak nog andersom. Bij binnenkomst hangen we onze persoonlijkheid op aan de kapstok, en trekken we onze ‘werkhouding’ aan. Dat gaat een tijdje goed, maar als het wat spannender wordt – en dat gebeurt meerdere keren per dag - dan komen de automatismen van onszelf naar de oppervlakte. En dat zorgt voor verwarring. Widea ondersteunt je om het verschil tussen ‘mens’ en ‘werkende mens’ zo klein mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door programma’s waardoor mensen zichzelf goed leren kennen. Door teamtrainingen. En door te werken aan een menselijke cultuur.

De werkvloer

De werkvloer zorgt ervoor dat het geld op papier (orders, bestellingen, geaccordeerde offerten) ook daadwerkelijk verdiend wordt. Of waar de werkvloer het voor elkaar krijgt om de beloofde waarde (kennis, inzicht, medewerking, gezondheid, energie, veiligheid etc.) ook daadwerkelijk te leveren. Hoe dan ook: hier vindt de omzetting plaats van klantvraag naar klantantwoord. Van bestelling naar levering. Van verkochte kaartjes naar concert. Van belofte naar bewijs. Van voorinvestering naar betaling. Widea ondersteunt je om deze waardestromen Lean te maken, zodat iedereen zinvol werk doet, de eigen productiviteit kan stimuleren en focus houdt op zijn of haar rol in het geheel.

Mens in het werk

Werken is niet eenvoudig. Ieder mens op de werkvloer heeft te maken met een flink aantal tegenstrijdigheden die tot een balans moeten komen. Wij ondersteunen je door de kernwaarden, strategie en spelregels op te stellen en te vertalen naar alle mensen in je organisatie, in eenvoudig te begrijpen taal inclusief persoonlijke sturingsmogelijkheden. Door hierin helderheid te scheppen zijn zaken als samenwerken, kennis delen en elkaar helpen logische hoekstenen in het bedrijfsproces dat leidt tot het succesvol beantwoorden van de klantvraag.

Werk organiseren

Hoe organiseer je het werk? Hoeveel overhead kan een bedrijf zich veroorloven? Hoeveel managementlagen? Heeft hiërarchie nog zin? Kun je HRM wel centraliseren? Het is heel verleidelijk en gemakkelijk om werk traditioneel langs ‘afdelingen’ in te richten, in een hierarchische structuur met centraal toezicht. Maar daarmee zorg je al voor de toekomstige moeilijkheden als stroperigheid, verlies aan plezier en betekenis, afname van slagvaardigheid en het oplopen van kosten. Wij ondersteunen je om het werk – het leveren van waarde – daarom door middel van waardestromen te organiseren. Op deze manier lijnen we je bedrijf op langs de marktbehoefte, met als beginpunt de klantvraag. En iedereen in de keten wordt dan dienstbaar aan het inlossen van deze belofte. Meer weten? Kijk bij Lean.

Instroom

De juiste mensen binnenkrijgen. Dat begint natuurlijk met het op tijd in de gaten hebben dat ze nodig zijn. Daarnaast hebben we te maken met een succesvolle economie. Dat betekent dat geschikte kandidaten niet meer los rondlopen, maar allemaal een baan hebben. Het goede nieuws is dat onderzoek aantoont dat maar liefst 50 tot 60% van de beroepsbevolking ontevreden is over zijn of haar baan, en dan vooral op het gebied van ‘zingeving’. Deze groep is latent en soms openlijk op zoek naar iets anders. Widea ondersteunt je om via nieuwe wegen goede mensen te vinden, en om de match tussen mens en jouw bedrijf te optimaliseren.

Inwerken

Inwerken is intensief en luistert nauw. Maar: veel bedrijven beschrijven zichzelf als ‘een rijdende trein’, wat de rechtvaardiging oplevert om nieuwe mensen ‘in het diepe te gooien’. Dit is geen optimale methode. Voornaamste probleem is dat afleren moeilijker is dan aanleren. Dus kunnen we mensen beter vanaf het begin het juiste aanleren, dan ze daarna met veel moeite dingen moeten afleren omdat we nauwelijks aandacht hebben besteed aan het inwerken. Wij helpen je om het inwerktraject zo op te zetten dat afleren niet nodig is.

Ontwikkeling van mensen

Natuurlijk: jouw persoonlijke groei is de drijfveer voor de groei van je bedrijf. Nog handiger is het wanneer iedereen in je bedrijf meegroeit. Want groei – of het nu kwantitatief of kwalitatief is – betekent dat er nieuwe vaardigheden, kennis en inzichten nodig zijn. Groei betekent ontwikkeling van iedereen. Hoe organiseer je dat? Wat zijn de perspectieven binnen jouw bedrijf? Hoe groeien mensen door? Wij helpen je om een ‘ontwikkelingsladder’ voor je bedrijf te maken, waardoor de continuïteit van je bedrijf gewaarborgd wordt. En door bijvoorbeeld Human Being Management of Strengthsfinder toe te passen.

Samenwerken, helpen en teams

De mate waarin men elkaar helpt in een organisatie is de beste voorspeller van effectiviteit en uiteindelijke resultaten op de langere termijn (Onderzoek Harvard, 2001). Een helpers mentaliteit staat in feite voor een houding waarin waarde toevoegen op nummer 1 staat. Het gaat daarin natuurlijk om slim helpen om problemen op te lossen, betere beslissingen te nemen, elkaar wakker en scherp te houden, expertise over te dragen aan nieuwe medewerkers, productiviteit te verbeteren en klantgerichtheid te verhogen. Wij helpen je om dit nieuwe elan te ontwikkelen, bijvoorbeeld door andere beloningsstructuren en taak- en rolindelingen te ontwikkelen.


En dan teams. Die worden niet geboren, maar gemaakt. Die ontwikkelen zich, of niet. Goede teams zijn tot enorm veel in staat. Hoe leg je de basis om vertrouwen in elkaar te krijgen? En hoe bouw je het zodanig uit dat teamleden elkaar op een constructieve manier scherp houden en de resultaten bewaken? Met gerichte testen en sessies (bv. Lencioni) stellen we je in staat om heel snel progressie te boeken.

Ook mensen: klanten en leveranciers

Zijn ook mensen, dus horen er ook bij. Hoe ga je met hen om? Anders dan met jezelf en je medewerkers? En hoe ga je met klanten om? Hoe toon je hen respect, ook al zijn sommige vragen misschien niet gemakkelijk om te beantwoorden? En leveranciers? Zie je ze al als partners in het leveren van klantwaarde? Heb je functioneringsgesprekken met hen? Help je hen om jou te begrijpen en andersom? Widea ondersteunt jou en je mensen om het grotere netwerk – klanten, leveranciers en andere stakeholders – op te lijnen, zodat jouw bedrijf nog beter en eenvoudiger de klantvraag kan invullen.

 

 


 

MEER WETEN OVER DE ANDERE BUSINESSBOUWSTENEN? KLIK HIERONDER!

WAARDE  |  PROPOSITIE  |  KRACHT & RICHTINGMARKT  |  MENSEN  |  PROCESSEN  |  (BE)STUREN  |  STRATEGIE  |  OMGEVING

 


 

 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over mensen of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen