Innovatie betekent in essentie: iets nieuws doen dat resultaat oplevert, bekeken vanuit jouw perspectief. Het kan dus zijn dat het al eerder op een andere plek en een andere tijd al eens is toegepast. Dat nieuwe kan van buitenaf komen – trends, ontwikkelingen, concurrentie – of meer van binnenuit, omdat je zelf zaken opmerkt en bedenkt. Innoveren kan iets heel kleins, iets heel groots en alles daartussen zijn. Widea ondersteunt jou bij de vernieuwing van producten, diensten, markten, technologieën, processen en verdienmodellen.

Widea innovatie matrix

Innovatie is balanceren

Innovatie komt vooral in beeld als er tussen de huidige vraag en het huidige aanbod een beetje spanning zit of gaat zitten. Bijvoorbeeld omdat markten, maar vooral mensen veranderen. Of omdat nieuwe concurrenten met nieuwe of goedkopere producten komen. In de blauwe grafiek hiernaast staat de meest gebruikte indeling om grip te krijgen op innovatie. Het is ooit bedacht door Igor Ansoff (al in 1957), als hulpmiddel voor strategisch denken over groei. Vakje 1 betekent dan marktaandeel behouden en vergroten, vakje 2 marktontwikkeling, vakje 3 productontwikkeling en vakje 4 'diversificatie'. Overigens: 'disruptie' - het ontstaan van radicaal nieuwe zaken die het huidige in een klap wegvaagt - kan zich in alle vier de kwadranten voordoen.

In de praktijk is de aandacht voor de vier gebieden niet even groot. Die scheefheid is gevisualiseerd in de grafiek rechts van de blauwe. Een beetje afhankelijk van de branche en de economische situatie is de verdeling (in procenten) gemiddeld 81 - 9 - 9 - 1. Verrassend is dat eigenlijk niet. De focus op het hier en nu is de kracht van elk bedrijf. Het geeft wel direct het gevaar aan: zaken niet op tijd of over het hoofd zien.

 

Widea ondersteunt je in het balanceren van de vier soorten innovaties en er pro-actief mee aan de slag te gaan. Door onze services op het gebied van Lean, creativiteit en strategie, loopt onze dienstverlening vanaf analyse tot en met implementatie.

Sociale innovatie

Een groot deel van alle innovaties is technisch. Nieuwe productiemethoden. Nieuwe werkingsprincipes. Nieuwe transportmiddelen. Nieuwe machines. Nieuwe gereedschappen. Dat soort nieuwe dingen. Daartegenover staat sociale innovatie, oftewel datgene dat nodig is om mensen en ‘de nieuwe dingen’ met elkaar te verbinden. Zoals nieuwe managementvaardigheden en nieuwe organisatievormen (bv. zelfsturing). Of het realiseren van betere arbeidsrelaties (Lean werken, andere cultuur) en aandacht voor samenwerken (co-creatie, teamontwikkeling). Het effect is groot. Volgens Nederlands onderzoek is de impact van sociale innovatie een factor drie hoger dan technologische innovatie.

 

Door middel van Lean, verandermanagement en strategie ondersteunt Widea je bij het in beeld brengen en implementeren van sociale innovatie.

Voordelen innovatie

Innoveren is gewoon leuk. Immers: wat is er leuker dan zaken voortaan handiger, sneller, beter, gemakkelijker en goedkoper kunnen doen? Daarnaast probeert elke bedrijfstak, elk bedrijf en elke ondernemer vat te krijgen op de ‘duivelsdriehoek’: snelheid, kwaliteit en prijs. De heersende moraal is dat je er maar een van de drie kunt kiezen, en je daarin specialiseert. Markten en klanten vragen echter om iets anders. Dat je wel een balans tussen de drie uitersten vindt en daarin een heel eigen keuze maakt (K). Lean is daarvoor een uitstekend middel.

 

Innovatie kan ook worden gebruikt als middel – strategie - om de concurrentie voor te blijven. Maar is je focus dan wel gericht op de juiste zaken? Is concurrentie niet een achterhaald systeem? Door jezelf te richten op het continu verbeteren van de waarde die je voor de klant te bieden hebt, win je elke dag van jezelf. Tot slot: innovatie helpt je om te groeien van ‘piepsysteem’ – pas als men gaat klagen volgt er actie – naar een pro-actieve aanpak.

 


 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over innovatie of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen


 

Trends en ontwikkelingen

De wereld draait door. Of kantelt zelfs. Ze globaliseert en localiseert. De economie vergroent. De opvolger van het informatietijdperk staat klaar. Ongebruikte capaciteit levert nieuwe business. En technologie maakt mogelijk wat tot voor kort onmogelijk leek. Kortom: genoeg trends en ontwikkelingen om groeikansen te spotten, te beoordelen en er gebruik van te maken. Trendwatchers en toekomstgoeroe's zien patronen: megatrends, minitrends en alles daartussen. Oorzaak en gevolg zijn daarin niet altijd even duidelijk, maar hé, het betreft dan ook de toekomst. Eén ding is wel duidelijk: er zijn heel veel nieuwe mogelijkheden.

widea-trends-belevenis-economie


VAN BUSINESS NAAR BELEVENIS

De logische volgende stap in economische verkeer zijn belevenissen en transformaties. Wat kunnen we leren van Starbucks en Disney? Welk nieuw verdienmodel is er op deze manier aan te boren?

widea-trends-van-zwart-naar-groen


VAN ZWART NAAR GROEN

Bijna niet te missen, maar toch belangrijk om te noemen:  de vergroening van de economie. Heeft gevolgen voor onze energie-voorziening, onze huisvesting, onze steden, transport, vrijtijdsbesteding, onderwijs .... Een groeimotor dus.

widea-trends-van science-fiction-naar-praktijk

 

VAN SCIENCE FICTION NAAR PRAKTIJK

Veel technologische mogelijkheden die Star Trek en andere science-fiction media hebben voorspeld, zitten vandaag in onze smartphone. In hoog tempo komt technologie beschikbaar die prachtige mogelijkheden biedt en tegelijkertijd hele branches kan wegvagen.

widea-trends-van-informatie-naar-inzicht

 

VAN INFORMATIE NAAR INZICHT

De digitale revolutie heeft alle beschikbare informatie binnen handbereik gebracht. Hoe nu om te gaan met de massaliteit? Hoe vinden we nu wat we echt nodig hebben?

widea-trends-netwerk-economie

 

VAN HIERARCHIE NAAR NETWERK

Sturing van bovenaf is steeds lastiger te combineren met de wensen tot innovatie en flexibiliteit. Zichzelf organiserende netwerken zijn daarvoor veel beter geschikt.

widea-trends-restjes-economie

 

VAN COMMODITIES NAAR RESTJES

Uber, marktplaats, Airbnb: grote jongens, maar wel op basis van restjes. Auto's die niet worden gebruikt, kamers die kunnen worden ingezet, spullen die 'over' zijn. Daar valt een hoop mee te doen. En te verdienen.

widea-trends-big-data

 

VAN PRIVACY NAAR BIG DATA

Is privacy - net als de soevereiniteit van landen - houdbaar? Hoe gesloten kun je zijn in een netwerkeconomie met een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid? Wat doen we met de grote voordelen zoals bijvoorbeeld een betere gezondheid, meer veiligheid en de bestrijding van armoede?

widea-trends-eenvoud


VAN COMPLEXITEIT NAAR EENVOUD

Een beweging die doorzet. De behoefte aan duidelijkheid maakt dat organisaties herstructureren en de zaken opschudden. Overheden schrappen regels en voegen zaken samen. Grenzen vervagen en geven ruimte aan nieuwe ideeën en initiatieven en samenwerkingen.

widea-trends-circulaire-economie


VAN LINEAIRE NAAR CIRCULAIRE ECONOMIE

Waar de natuur van meet af aan in cirkels denkt - ecosystemen - daar begint ons economisch verkeer langzaam sjoege van te krijgen. In de natuur is alles herbruikbaar en inzetbaar. Het wordt tijd om begin en eind van economische ketens met elkaar te verbinden.


 

Geprikkeld door bovenstaande trends?

Wilt u ook de toekomst 'in huis halen'? En zien wat er voor u in het verschiet ligt?

BOEK HIER UW SESSIE