Volgens marketingguru Jay Abraham zijn er drie manieren om groei te bewerkstelligen: het aantal klanten verhogen, de waarde per transactie verhogen en tenslotte de frequentie van de transacties verhogen. Dat lukt vooral als marketing als teelt en niet als jacht wordt gezien. Marketing levert het plan, de aanpak en de sturingsmechanismen om deze drie groeimiddelen tot bloei te laten komen.


 

PLAN

Op welke bedrijfsdoelstellingen sluit marketing aan? Wat wordt de strategie? Wie is de klant en de doelgroep? Wat weet u van ze? Welke waarde zoekt deze klant en op welke manier is hij of zij te bereiken? Welke drempels ondervinden klanten? Wat zijn de argumenten van niet-klanten? Met behulp van het A3 canvas marketing worden al deze vragen en vele andere beantwoord.

 

PROGRAMMA
A3 CANVAS MARKETING
4 SESSIES, MET TEAM

 

 

SESSIE
STRATEGIE
3 DAGDELEN, MET TEAM

 

 

SESSIE
SEGMENTATIE
2 DAGDELEN, MET TEAM

 

 

SESSIE
CONCURRENTIE ANALYSE
2 DAGDELEN, MET TEAM

 


 

PRODUCT/PROPOSITIE

Op welk punt in hun levenscyclus zitten uw producten en diensten? Is het tijd voor nieuwe en afscheid nemen van oudere? Is uw klant al mede-ontwerper? Hoe is het service-apparaat? Hoe is de aftersales geregeld? Veranderen uw doelgroepen? Heeft u al kennis gemaakt met de belevenis-economie?

 

PROGRAMMA
HET PAKKET COMPLEET
4 SESSIES, MET TEAM

 

POSITIONERING

Waarin ben je anders dan anderen? In welk opzicht onderscheid je je van andere aanbieders en hoe kunnen je doelgroepen jou herkennen tussen vele andere aanbieders? Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Wat zijn de specifieke kenmerken van jouw organisatie?

 

SESSIE
POSITIONERING
2 DAGDELEN, MET TEAM

 

PEOPLE & PLANET

Klanten goed behandelen, natuurlijk. De eigen mensen: uiteraard. Maar de rest van de omgeving of zelfs de planeet? Tot hoever reikt dat? En wat zijn dan de meest effectieve maatregelen? Wat heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen u te bieden? Of is maatschappelijk betrokken ondernemen een betere naam?

 

PROGRAMMA
MVO IMPLEMENTATIE
6 SESSIES, MET TEAM

 


 

PRIJS

Hoe kom je tot een goede prijs van je product, dienst of pakket?  Kijk je naar kosten of naar wat men bereid is te betalen? Wat doet de concurrentie? Wat doe je bij introducties? Is de prijs voor iedereen hetzelfde? Waarin zit de flexibiliteit? Geef je korting of liever iets extra's? Hoe zorgen we voor een prijs die ook groei mogelijk maakt? Klopt je prijs met je positionering?

 

SESSIE
DE JUISTE PRIJS
1 DAGDEEL, MET TEAM

 

PLAATS

Op welke plaatsen producten en diensten te koop? En hoe komt het daar, via welke distributiekanalen? Waar is het te zien, te bekijken en te ervaren? Alleen bij jou, of ook in winkels, bij tussenhandelaren of ter plaatse van de klant? Of alleen online? Hoe wordt het gepresenteerd? Kan Virtual reality al een rol spelen? Welk gebied wil je bestrijken en is dat te managen?

 

PROGRAMMA
DE WEG NAAR DE KLANT
3 SESSIES, MET TEAM

 

PROMOTIE

Via welke kanalen en met welke boodschappen denk je dat de doelgroep zo goed mogelijk geïnformeerd wordt, enthousiast raakt en koopbereid is? Hoe worden reclame, verkooppromotie en PR-activiteiten aangepakt? En wat is dan de beste verdeling tussen online en offline? Welke barrières zijn er te slechten? Hoe blijf je de klant boeien en binden?

 

PROGRAMMA
PASSENDE PROMOTIE
3 SESSIES, MET TEAM

 


 

GEVOLG: SLAGKRACHT

Bewuste keuzes, weloverwogen beslissingen, spraakmakende concepten en compacte planvorming. Samen vormen zij een sterk kwartet dat de beste kansen biedt op groei. Kijk ook eens bij 'denk anders' en 'ontwerp het zelf'

VRAAG HIER UW MARKETINGPROGRAMMA AAN

 


 

MARKETING EN INNOVATIE

Hoe kan de winstgevendheid van de huidige producten en diensten omhoog? Kijkt de doelgroep uit naar iets nieuws? Hoe kunnen we hen betrekken bij productontwikkeling? Zijn de doelgroepen nog hetzelfde? Welke andere segmentaties zijn mogelijk? Is er een nieuwe markt aan het ontstaan? Worden de bestaande kanalen optimaal benut? Voor welke andere kanalen is de klant gevoelig? Brengen sociale media wat ze beloven?

 

BOEK HIER UW INNOVATIE SESSIE

PROCESSEN STROOMLIJNEN

Hoe kan de werkvloer werken aan steeds betere marketing- en verkoopprocessen? Hoe kunnen we meer met minder doen? Wat als processen meer gelijkmatig verlopen in plaats van met pieken en dalen? Wat voegt echte waarde toe voor de klant? Hoe krijgen we hier meer inzicht in? Hoe kan verspilling worden voorkomen? Oftewel: hoe kunnen we lean en marketing met elkaar verbinden?

 

LEES VERDER OVER LEAN