Overheden staan voor een grote uitdaging. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschrijft deze omslag als ‘van een tijdperk van verandering naar een verandering van tijdperk’, naar de woorden van kantelprofessor Jan Rotmans. Veelvoorkomende uitdagingen voor overheidsorganisaties zijn:

  •     Verbeteren klantgerichtheid
  •     Efficiënt en effectief werken
  •     Leren verbeteren
  •     Verhogen kwaliteit
  •     Bevorderen samenwerken


Lean biedt alle methoden en denkkaders om succesvol met deze vraagstukken aan de slag te gaan. Een van de principes van Lean is het centraal stellen van klantwaarde. Dat maakt het bij uitstek geschikt om juist op het maatschappelijke terrein waarde toe te voegen. Widea ondersteunt overheidsinstellingen en semi-overheden om de gewenste veranderingen op een goede manier voor te bereiden, te doorlopen en tot het gewenste resultaat te laten komen. Met project - en verandermanagement, aangevuld met sessies en trainingen en creativiteit.

Verschillen overheden en bedrijven

Wat overheden en bedrijven verbindt is dat ze allebei streven naar het leveren van waarde voor een externe groep. Toch zijn er belangrijke verschillen. Bedrijven mogen bijvoorbeeld wat kritischer zijn over wie ze wel en niet bedienen. Voor overheden geldt inclusiviteit: iedereen moet meedoen en bediend worden. Bij bedrijven betalen klanten rechtstreeks. Bij overheidsorganisaties vaker indirect en is de relatie tussen gebruiker en betaler minder scherp. Het leveren van waarde is voor overheden vaak complexer omdat er meer stakeholders bij betrokken zijn. En natuurlijk worden overheden altijd en direct langs de meetlat van de wet gelegd. Dat maakt de spelregels en bewegingsruimte voor het creëren van maatschappelijke waarde anders dan wanneer we door de bril van business kijken. Natuurlijk kunnen de twee werelden van elkaar leren. Widea houdt terdege rekening met de verschillen.

Het aanpakken van de uitdagingen

De vijf eerder genoemde uitdagingen - verbeteren klantgerichtheid, efficiënt en effectief werken, leren verbeteren, verhogen kwaliteit en bevorderen samenwerken - staan niet los van elkaar. Ze zijn sterk met elkaar verweven. De volgende twee voorbeelden illustreren dit.

Meer doen met minder geld in minder tijd
De realiteit is dat er met krappere budgetten meer werk moet worden verzet, met dezelfde menskracht m/v. Lean heeft uitstekende methoden om doorlooptijden te verkorten en onnodig werk op te sporen. En biedt daarnaast technieken voor het inzichtelijk maken en blijven verbeteren van processen. Het is in staat tijdwinst en kostenbesparingen te boeken en kwaliteit en snelheid van de dienstverlening te helpen verbeteren. Het spoort verspilling, verstoring en overspanningen op. Het stroomlijnt processen en er ontstaat ‘flow‘. Bovendien zorgt het voor projectprogramma management. Zo wordt gemonitord wat de werkvoorraad is en hoe de capaciteit daarop wordt afgestemd. Kortom: met Lean verbetert zowel de effectiviteit als de efficiëntie.

De klant centraal stellen
Lean zet maatschappelijke waarde bovenaan, en helpt organisaties om zichzelf op te lijnen om in alles wat ze doet waarde toe te voegen. Dit geeft nieuwe inzichten over hoe afdelingen kunnen samenwerken om bepaalde klantwaarden beter en sneller te realiseren. Waar afdelingen elkaar ook als ‘klanten’ gaan zien, zijn zij in staat om de focus te verleggen van binnen naar buiten en zo bij te dragen aan een slagvaardiger overheid.

Belangrijk punt bij het centraal stellen van de klant – burgers, bedrijven, maar ook andere afdelingen en zusterorganisaties – is om onderscheid te maken tussen professionaliteit en veronderstellingen. Veronderstellingen zijn manieren om te denken wat klanten zouden denken, kunnen en willen, zonder hen daadwerkelijk te spreken. Er zijn grote verbeteringen mogelijk wanneer deze veronderstellingen worden onderzocht. Dit gedijt vooral in een cultuur van openheid, het kunnen toegeven van fouten en het delen van informatie. Lean is bij uitstek de manier om de juiste cultuur hiervoor te creëren.

De klant centraal stellen helpt ook om de gevoelde kloof tussen overheden, burgers en bedrijven te verkleinen. De tijd is voorbij dat overheden alleen maar kunnen zenden, en burgers en bedrijven alleen maar passief toe kunnen blijven kijken. Allerlei maatschappelijke en sociale vraagstukken vragen om nieuwe vormen van samenwerking. De inrichting en uitvoering van zo’n proces is cruciaal. Hoe en waarom werk je samen? Wat is de win-win? Hoe betrek en bind je de vele stakeholders? Wie doet wat?

 


 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over onze services voor overheden of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen


 

"Gemeente Middelburg wil op termijn tot een geïntegreerd objectenbeheer komen. De mogelijke voordelen zijn duidelijk: vereenvoudiging van het proces, verhoging van de kwaliteit, tijdwinst boeken en de kans op fouten verminderen. Maar hoe realiseer je dat? Om er te komen wilden we eerst een concept hebben voor de nieuwe, gewenste situatie. En dat is gelukt. Dankzij de Lean-aanpak van Jeroen hebben we in enkele weken tijd de blauwdruk voor onze nieuwe organisatie weten te ontwikkelen. Het pluspunt aan de manier van werken van Jeroen is de interactieve groepsaanpak. Het is echt ‘ons’ plan geworden, en gaan vol vertrouwen de implementatie ervan oppakken."

 

Jasper van Delft (vakspecialist integraal objectenbeheer) en Ron Kodde (Hoofd samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland)


 

"Wij hebben Jeroen ervaren als een goede sparringpartner en als prettige spiegel. Hij heeft ons geholpen problemen vanuit een andere context te bekijken en aan te vliegen. Dat heeft in hoge mate bijgedragen aan bewustwording van de onderliggende problematiek. En daarmee werd duidelijk welke gerichte acties nodig waren om de problematiek op te lossen."

Etienne Gosens, Omgevingsmanager MOBZ | Rijkswaterstaat Dienst Zeeland

"We hebben als team de gewoonte om regelmatig onze strategie te herijken. We vragen ons dan af hoe we het nog beter kunnen doen en hoe we nog efficiënter kunnen omgaan met onze mensen en middelen. Met Widea als sparringpartner en sessieleider hebben we verrassende nieuwe inzichten opgedaan en van daaruit goede beslissingen kunnen nemen. Wij zijn er weer klaar voor!" 

 

Dick van de Voorde

Invest in Zeeland