Identiteit is een uitgebalanceerde set van uitgangspunten, basiselementen en huisstijldragers. Samen ondersteunen zij de gewenste stijl, cultuur, mindset en omgang met klanten en medewerkers. Het doel: het laten groeien van herkenbaarheid, zichtbaarheid en betrouwbaarheid. Identiteit is een drie-eenheid tussen stijl, symboliek en communicatie, die naar twee kanten tegelijk werkt: naar binnen en naar buiten de organisatie. Belangrijk detail: identiteit wordt bepaald door actieve communicatie met alle stakeholders. 


 

DE UITGANGSPUNTEN

VISIE, MISSIE, AMBITIE, STRATEGIE

Een visie begint groot: welk probleem in de wereld valt je het meeste op en doet de handen jeuken om er iets aan te doen? De missie is dan wat de organisatie gaat doen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. Ambitie is dan de stip of zijn dan de stippen op de horizon. Wanneer gaan we welk deel van de doelstellingen gerealiseerd hebben? Strategie maakt het kwartet compleet.

 

SESSIE
VISIE&MISSIE
3 DAGDELEN, MET TEAM

 

WHY, HOW & WHAT

Simon Sinek startte deze manier van denken omdat hij zag dat grote groepen consumenten en professionele kopers in opstand kwamen. Zij zagen steeds vaker een verschil tussen het verhaal van organisaties en wat ze in de praktijk deden. Hoe dit te veranderen? Hoe kan authenticiteit weer herkend worden? Hij vertaalde dit naar de boodschap: mensen kopen geen producten, maar de gedachten erachter waar een organisatie in gelooft. Waarom doet uw organisatie wat ze doet?   

 

SESSIE
WHY-STATEMENT
3 DAGDELEN, MET TEAM

 

POSITIONERING & KERNWAARDEN

Waarin ben je anders dan anderen? In welk opzicht onderscheid je je van andere aanbieders en hoe kunnen je doelgroepen jou herkennen tussen vele andere aanbieders? Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Wat zijn de specifieke kenmerken van jouw organisatie? Vanuit welke 3 tot 7 kernwaarden redeneer je? Welke set van principes is de basis voor gedrag en beslissingen?

 

SESSIE
POSITIONERING
3 DAGDELEN, MET TEAM

 


 

DE VERTALING: DESIGN

GRAFISCH

Communicatie drijft op herkenning. En dat liefst binnen 7 seconden. Grafische zaken als lettertypes, kleuren, vormen en lay-outs zijn daarvoor krachtige instrumenten. Door deze professioneel te ontwikkelen en consistent toe te passen, wordt de herkenning maximaal ondersteund. Zie ook 'ontwerp het zelf'.

 

STARTSESSIE
NIEUWE (HUIS)STIJL
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

BEELD EN TEKST

Corporate story is het geheel aan verhalen van de organisatie over verleden, heden en toekomst met een herkenbare toon en beeldstijl. Trefzekere teksten, scherpe beelden en ondersteunende video's en animaties zijn daarin onmisbare elementen. Zie ook 'ontwerp het zelf'. 

 

STARTSESSIE
CORPORATE STORY
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

GEDRAG

Gedrag - de interactie van mensen binnen uw organisatie met elkaar en met mensen daarbuiten - is een goede test voor identiteit en bepalend voor het imago. Alle denkbeelden, intenties en symbolen komen nu in het volle daglicht te staan. Het worden daarom ook wel 'waarheidsmomenten' genoemd. 

 

PROGRAMMA
VAN STIJL NAAR GEDRAG
6 DAGDELEN, MET TEAM

 


 

UITWERKING EN TOEPASSING

ELEMENTEN

Alle vormen van indirecte communicatie, zoals bijvoorbeeld advertising, online aanwezigheid, correspondentie en ander promotiemateriaal, dragen bij aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van een organisatie. Liggen uw website en uw visitekaartje in elkaars verlengde? Is uw brochure net zo herkenbaar als uw facebookpagina?

 

PROGRAMMA
1 STIJL, 1 LIJN
3 DAGDELEN, MET TEAM

 

SPELREGELS

Een identiteit bestaat uit een uitgangspunten en basis elementen. Daarmee worden alle huidige en toekomstige stijlelementen en gedrag op één lijn gebracht. Voor het gericht en doeltreffend toepassen van alles zijn spelregels en voorbeelden een bijzonder handig hulpmiddel. Dat kan in de vorm van een handboek tot aan het inrichten van een eigen intranet.

 

STARTSESSIE
STIJLBOEK MAKEN
2 DAGDELEN, MET TEAM

 

IMPLEMENTATIE

Identiteit wordt met zorg ontwikkeld. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de implementatie en lancering ook met zorg worden omgeven. Natuurlijk door het uitvoeren van praktijktesten. En met instructies aan de direct betrokkenen en de partners daarin. De introductie kan geruisloos zijn, of met een 'big bang' er ineens staan.

 

PROGRAMMA
DE STIJL IN DE PRAKTIJK
3 DAGDELEN, MET TEAM

 


 

GEVOLG: WORDEN WIE JE WIL ZIJN

Worden wie je wil zijn is een groeiproces. Met het bewust ontwikkelen van de uitgangspunten en het design wordt dit proces maximaal ondersteund.

BOEK NU UW KENNISMAKINGSGESPREK