De natuur is georganiseerd in kringlopen. Oftewel: wat wij doen komt ook ooit weer een keer terug. Als een boemerang. Dat kan even duren en daar zit ‘m het probleem. Want meestal zijn de gevolgen dan voor iets of iemand anders verderop in de toekomst. Maar: de markt krijgt moraal. Dit is het moment om de wereld beter achter te laten dan toen we erop kwamen. Door 'people, planet en prosperity' in balans te brengen.


 

GROEN IN DE PRAKTIJK


Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Natuurlijk. De basis hiervoor, of beter gezegd de ondergrens, is dat je je aan wetten en regels houdt, geen misbruik van gaten daarin maakt en verantwoordelijkheid neemt waar wet- en regelgeving ontbreekt.

Het tweede deel van MVO is het inzicht dat de verantwoordelijkheid uitgaat naar alle stakeholders van een organisatie, zowel erbinnen als erbuiten. Dus bijvoorbeeld: werknemers, klanten, leveranciers, overheden, media en omwonenenden.

Deel drie van MVO zijn de drie terreinen waarop verantwoordelijkheid kan worden genomen. Dat is de bekende 3P benadering: people, planet, prosperity. ‘People’ heeft te maken verantwoordelijkheid voor mensen binnen en buiten de organisatie. Binnen zijn dat bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. Buiten de muren zaken als ethische leveranciers (bijvoorbeeld geen kinderarbeid en geen schadelijke productieprocessen) en ethisch zakendoen zonder omkoping, dwang of fraude. Planet gaat uiteraard over het streven naar positieve milieu-effecten als nul energieverbruik, geen afval, nul emissies door transport, schone productiemethoden etc. Bij ‘prosperity’ gaat het om de shift van alleen winst voor jezelf naar waarde voor alle stakeholders.


 

METEEN AAN DE SLAG

Wij gaan graag met u in gesprek, om vrijblijvend te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

AFSPRAAK MAKEN