Widea duurzaamheid in business

De nieuwe economie krijgt vorm. Het wordt klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Duurzaamheid staat voorop en opent nieuwe mogelijkheden voor business. Met allerlei voordelen voor ondernemers en bedrijven. De markt krijgt moraal en dit is het moment om de wereld beter achter te laten dan toen we erop kwamen. Dat gebeurt door de sociale, economische en ecologische aspecten van business en andere vormen van waarde-creatie in balans te brengen. Samengevat: aan de slag met People, Planet & Profit.

Duurzaamheid en Lean passen van nature bij elkaar. Duurzaam ondernemen zet namelijk de waarde van klant voorop en zorgt er zo voor dat toekomstige generaties net zo in hun behoeften kunnen voorzien als wij op dit moment.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - meestal afgekort tot mvo of csr (corporate social responsibility) – is de manier om duurzaamheid in de praktijk van je business te brengen. Door op een andere manier te kijken naar je eigen verantwoordelijkheid voor de effecten van de besluiten die je neemt op het gebied van mens, milieu en maatschappij, ontstaan nieuwe mogelijkheden en voordelen:


1. Verbeteren organisatie
Ten eerste is het een middel om je interne organisatie te verbeteren. Bekijk je primaire en secundaire bedrijfsprocessen eens door een duurzame bril. Op die manier verbetert de effectiviteit en de efficiency. Besparingen in geld, tijd en gedoe komen in beeld. Bijvoorbeeld door minder afval, lagere energiekosten, hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim.

2. Verhoging omzet
Het andere voordeel is verhoging van de omzet en de marges door nieuwe producten, diensten en productiemethoden. Immers: de vraag van particuliere en zakelijk klanten naar duurzame producten neemt toe. En ze stellen steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Bovendien loont het om je af te vragen of je ook producten kunt maken zonder halffabrikaten waarbij kinderarbeid, dierproeven of milieubelastende stoffen aan de orde zijn geweest. Of hoe schaarste in grondstoffen je helpt om alternatieven te zoeken voor materialen en productiemethoden. Mvo betekent innovatie en biedt een springplank voor alternatieve producten en nieuwe markten.

 

3. Beter imago

Voordeel nummer drie is dat mvo zorgt voor een beter imago bij klanten, medewerkers en leveranciers. Deze verbeterde connectie zorgt ook voor meer mogelijkheden om je te profileren en te presenteren. Als business, en als goed werkgever om nieuwe mensen gemakkelijker aan te trekken. Ook de werknemertevredenheid zal zich positief ontwikkelen, wat de bedrijfscultuur ten goede komt.


4. Mvo is de nieuwe standaard
Ten slotte: mvo wordt de nieuwe norm. Naast inkoopvoorwaarden van de overheid stellen ook steeds meer zakelijke klanten mvo-eisen aan hun leveranciers. De verhoogde aandacht voor ketenbeheer maakt dat je als leverancier of bij aanbestedingen automatisch met duurzaamheid te maken krijgt. En natuurlijk: consumenten worden kritischer, belangengroepen roeren zich vaker, en de overheid komt met nieuwe maatregelen voor het verbeteren van het klimaat.


 

Widea model ISO 26000

Inspiratie 1: ISO 26000

Een handig hulpmiddel om mvo concreet te maken en het in praktijk te brengen is de ISO 26000 richtlijn. Dit is geen norm, is dus ook niet certificeerbaar, maar wel goed te gebruiken om de start te maken in het verbinden van business en duurzaamheid. Zie het als een groeiproces. Doe niet alles in 1 keer, maar groei stapje voor stapje in je maatschappelijke verantwoordelijkheid. En wordt daar steeds beter in. Widea is goed in het samen met jou handen en voeten geven van dit groeiproces, zodat je er de voordelen van plukt. Met Lean, verandermanagement en creativiteit.


 

Inspiratie 2: SDG's  

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen, afgesproken in 2015 door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Er zijn 17 hoofdthema's opgesteld, waarachter weer een groot aantal doelen vallen, in totaal 169. Het vormt een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en het klimaat. En daarmee een inspriatiebron voor sociale ondernemers en ondernemers die sociale ontwikkeling serieus willen nemen.

 

 


 

MEER WETEN OVER DE ANDERE BUSINESSBOUWSTENEN? KLIK HIERONDER!

WAARDE  |  PROPOSITIE  |  KRACHT & RICHTINGMARKT  |  MENSEN  |  PROCESSEN  |  (BE)STUREN  |  STRATEGIE  |  OMGEVING

 


 

 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over duurzaamheid of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen