Je business laten groeien is iets moois. De ene ondernemer, manager of bestuurder richt zich vooral op kwalitatieve groei. De andere op kwantitatieve groei. En een paar doen het alle twee tegelijk. Onze ervaring is dat je de beste resultaten bereikt als kwalitatieve groei voorafgaat aan kwantitatieve groei. Dus: eerst beter worden, daarna groter. Eerst slimmer worden, daarna sneller. En als het dan hoger, harder en beter gaat, wederom de tijd nemen om de kwaliteit te verhogen. Stapje voor stapje daar komen waar je wil zijn.

Het doel van groei

De wereld verandert voortdurend. Het eerste doel van groei is daarom het aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. Soms zijn verbeteringen voldoende. Een andere keer zijn de aanpassingen ingrijpender. Een tweede doel is een steeds grotere groep klanten blijvend blij maken. Blij met de waarde die jouw producten, diensten, belevenissen of transformaties hen geven. Belangrijk is dan wel dat het vaker bedienen van meer klanten niet rechtstreeks schaalt met de kosten en de complexiteit. Ten slotte kan het een doel zijn om ‘meer over te houden’. Bijvoorbeeld een betere balans tussen kosten en baten of het verminderen van risico's. Zo maak je ruimte voor nieuwe investeringen en om nieuwe kansen te verzilveren.  

Onze diensten op het gebied van innovatie en strategie helpen je verder om op de top van de golf te blijven en het gewenste groeidoel te realiseren.

"Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven."


 

Widea groeipad bedrijven

Groeipad van een bedrijf

Elke ondernemer, elk bedrijf, elke business kent een eigen en uniek groeipad. Ruwweg kun je zeggen dat zo'n groeipad zich ontwikkelt langs twee assen:

  1. de mate van rijpheid
  2. de mate van complexiteit 


De groei naar een volwassen onderneming is een samenspel van ondernemer, bedrijf en de markt. Toename van complexiteit zit 'm vooral in 'meer van alles'. Meer mensen, meer markten, meer locaties, meer managementlagen, meer landen enzovoorts.

Een van de manieren om complexiteit aan te geven is het aantal medewerkers per bedrijf. Immers: hoe meer mensen, hoe meer afstemming er onderling nodig is. De Europese Commissie heeft een classificatie opgesteld voor bedrijfsgrootten in het MKB, die is ingetekend in de tabel rechtsboven. Boven de 250 medewerkers begint het 'grootbedrijf'. 

Een groeiend bedrijf kent overgangsfasen. In feite heb je na elke stap of overgang een ander bedrijf. Het is bijvoorbeeld belangrijk niet te vroeg en zeker niet te laat net zo rijp te zijn als dat je markt zich ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook keuzemomenten. In de genoemde tabel staan ze als stippellijnen getekend. In dit getekende voorbeeld heeft het bedrijf op weg naar volwassenheid drie opties:

  1. doorgaan op het bereikte niveau
  2. doorgroeien
  3. afslanken


Widea ondersteunt je zowel in de overgangen als met de afwegingen op de keuzepunten.

Groeien in kwaliteit

Groeien in kwaliteit betekent aandacht schenken aan de business bouwstenen: één, meerdere, of allemaal tegelijk. In het overgrote deel van de gevallen kun je inderdaad meer halen uit wat je al hebt. Bijvoorbeeld door de processen of de aansluiting tussen markt en product te verbeteren. Of dor leiderschapsstijlen aan te passen. Door Widea’s unieke combinatie van Lean en marketing en sales worden de knelpunten en bottlenecks verwijderd, zodat er automatisch ruimte voor verdere groei ontstaat.

 

Groeien in kwantiteit

Groeien in kwantiteit begint bij het vinden, binden en boeien van meer betalende klanten. Om hen daarna zodanig te bedienen dat ze meer en vaker bestellen, en langer klant blijven. Het is dan wel belangrijk je organisatie dan zodanig aan te passen, dat dit ook lukt. Bijvoorbeeld door niet direct de extra kosten te laten meeschalen met de extra opbrengsten. En nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Door nieuwe vormen van financiering te vinden, of allianties en samenwerkingen aan te gaan. Of door je medewerkers op een nieuwe manier te laten samenwerken en aan te sturen. Of door franchising, overname of fusie. Widea helpt je om de groeifactoren in jouw business te vinden, de groeistrategie te bepalen en de uitvoering ervan in goede banen te leiden.

 

Continuïteit in plaats van groei

Groei is geen doel op zich. Familiebedrijven bijvoorbeeld zijn gemiddeld genomen veel meer met de lange termijn bezig. Andere bedrijven zijn zodanig volwassen of hebben een zodanige marktpositie verworven, dat niet verdere groei – en dus verdere toename van de complexiteit - maar continuïteit de wens van de ondernemer, manager of bestuurder is. De nadruk ligt dan meer op het stabiliseren van je business dan op directe groei. Ook een prima keuze.

 

Krimp als groeistrategie

Minder doen, minder markten bedienen, een kleiner productenpakket. Het klinkt tegenstrijdig, maar krimpen kan een hele zinvolle strategie zijn om het plezier, de omzet en de winst te vergroten.

 


 

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over groeien of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen

 


 

"Al tijdens ons eerste gesprek zei je dingen waar ik flink over moest nadenken. Na meerdere gesprekken kwam ik erachter dat ik heel wat van je kan leren. Jij bent niet zo'n 'in-de-ruimte zwetser', maar laat mensen nadenken over wie ze zijn en wat ze willen. Van daaruit gaan we samen werken aan de volgende stap in mijn business en dat werpt zeker zijn vruchten af."

 

René Coldenhoff

Maatvoeren.nl

"Zonder de inbreng van Jeroen was ’t Vliegend Hert niet geworden tot wat het nu is. Dan had ik teveel geld uitgegeven, was het niet in evenwicht geweest en had ik waarschijnlijk de verkeerde keuzes gemaakt. Hij is echt iemand die je op het juiste moment de juiste vragen stelt, zodat je verder kunt in je ontwikkelingsproces. En door zijn uitgebreide netwerk en intuïtie heeft hij mij met de juiste mensen in contact gebracht. Heel hartelijk bedankt Jeroen!"

Ben van Velzen

eigenaar ’t Vliegend Hert

(voorheen Wijnkoperij Van Leerzem)