Je bedrijf en het bedienen van je klanten sturen en besturen. Aan voorkant staan er doelen en verwachtingen, aan de achterkant heb je te maken met wat er daadwerkelijk gebeurt. Elke ondernemer, manager en bestuurder weet: daar zit verschil tussen. Hoe houd je dit verschil zo klein mogelijk, of in ieder geval beheersbaar? Hoe houd je de klantwaarde op het juiste, voorspelbare niveau?

Tijd en geld

Geld komt vaak als eerste naar boven, als het om besturen gaat. Achteruit en naar kosten kijken zijn daarin populair, terwijl toekomst en opbrengsten er veel meer toe doen. Dat is iets ingewikkelder, maar het verhoogt je stuurkracht. Het besturen van tijd is nog belangrijker. Je kunt je ‘budget’ aan tijd ten slotte maar één keer uitgeven… Dus dat betekent verstandige planningen maken. En dat begint bij je begrip van je klantwaardestroom.


Het liefst willen we alles besturen, dus ook risico’s, mensen, kwaliteit, groei, resultaten, klanttevredenheid, enzovoorts, inclusief dashboards en gekoppelde kpi’s (kernprestatieindicatoren). Waar dat hout snijdt en echt relevant is, loont dat zeker de moeite. Er is veel voor te zeggen om dat eenvoudig en doeltreffend te houden, zodat iedereen het ook naar zijn of haar situatie kan vertalen. Pas ook op voor deze twee valkuilen: overcontrole en ‘verlies aan werkelijkheidszin’.

Ja, ‘overcontrole’. De neiging om alles en iedereen te controleren, op elk moment. Dat is niet alleen heel tijdrovend, het is ook demotiverend. Doe het lean: kwaliteit zit overal. Als iedereen er zelf op toeziet pas bij 100% ‘af’ iets naar de volgende processtap of de volgende collega door te geven, dan is controle achteraf of tijdens niet meer nodig….

Probleem twee is verlies aan werkelijkheidszin. We kennen allemaal de ‘turfsmurfen’. ‘vinkvee’ en ‘spreadsheetfundamentalisten’ (dank aan Matthieu Weggeman voor deze typeringen). De papieren werkelijkheid heeft het dan overgenomen van de echte werkelijkheid. Voorkom dat, en voor de ‘realisten’: ook de werkelijkheid is soms anders dan je ‘m beleeft, dus geef de beslissers ook eens het voordeel van de twijfel.

 

Leidinggeven

De nadruk van leiderschap op planning en controle verschuift naar aandacht voor visie, inspiratie en samenwerking. Het betekent dat je je mensen helpt om jou en het bedrijf te kunnen helpen. De manier waarop je dit doet, is van invloed op het resultaat, en is afhankelijk van de persoon of de groep waarmee je samenwerkt. En van de situatie natuurlijk. Dat vraagt om zelfkennis – wat is jouw voorkeursstijl – en om lenigheid om verschillende stijlen toe te kunnen passen. Bijvoorbeeld met strategisch of dienend leiderschap. Wij ondersteunen je om dit in praktijk te brengen.

Leiderschap is overal

Wat als alle mensen in je bedrijf de genoemde verschillen zelf zien en er verstandige acties op ondernemen? Wat als iedereen de taak heeft om problemen bij de dagelijkse gang van zaken op te lossen? De vraag is dan of leiderschap een zaak van leiders is, of van iedereen op de werkvloer. Hoe organiseer je vooruitgang en een verbetermentaliteit? Dat lukt als je de visie, missie, doelen en strategie vertaalt naar elk mens op elke plek in de organisatie. Aangevuld met gerichte, regelmatige coaching, plus het zichtbaar maken van het werk dat gedaan moet worden. Iedereen kan dan zijn of haar leiderschapskwaliteiten ontwikkelen en tonen.

 

Widea ondersteunt jouw onderneming in het kweken van een verbetercultuur, bijvoorbeeld met Lean, het opzetten van de coachingsstructuur en het ontwikkelen van handige kpi’s, samen met de mensen die ermee gaan werken.

 

Verschil als leerervaring

Teveel verschil tussen afspraak en uitkomst? Dat kan ook iets aan licht brengen en nieuwe kansen bieden. Oftewel: hoe ervaar je het verschil? Als iets dat niet de bedoeling was? Of als kans voor ontwikkeling? Aangezien verandering de enige constante is, die ook nog eens in grootte toeneemt tegenwoordig, loont het om verschillen te zien als bron om te groeien naar een nieuw niveau. Wij helpen mee om de afwijkingen een naam te geven, de oorzaak op te sporen en de mogelijkheden die het biedt te benoemen.

Veranderingen doorvoeren

Leidinggeven is naast het regelen van het 'vuur van vandaag' ook een zaak van 'borgen voor morgen'. Ook daar laat het verschil tussen plan en werkelijkheid zich zien, en zijn kleinere en grotere veranderingen nodig. De vraag is dan: ga je sleutelen aan een rijdende trein of doe je iets anders? De kracht en de wendbaarheid van je bedrijf nemen toe door gelegenheden te creëren om even stil te staan. En met de mensen in je organisatie nieuwe situaties te begrijpen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Klik hier om meer te weten te komen over verandermanagement.

 


 

MEER WETEN OVER DE ANDERE BUSINESSBOUWSTENEN? KLIK HIERONDER!

WAARDE  |  PROPOSITIE  |  KRACHT & RICHTINGMARKT  |  MENSEN  |  PROCESSEN  |  (BE)STUREN  |  STRATEGIE  |  OMGEVING

 


  

Ben je benieuwd naar onze aanpak, wil je meer weten over leiderschap of wil je gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder je vraag of neem contact op via +31 (0)651 266 350.

 

 

Je vraag

*) Verplicht in te vullen