Als adviesbureau bouwt Widea mee aan uw business. Wij helpen u op drie manieren. Ten eerste om de 'return on investment' - de ROI - in te schatten, in gang te zetten en in praktijk te brengen. De tweede manier is om de 'return on learning' - de ROL -  te organiseren en te maximaliseren. En ten slotte geven we ondersteuning om die twee - de ROI en de ROL, oftewel investeren en leren - met elkaar in evenwicht te brengen.

 

Onze bedrijfsadvisering is erop gericht om de waarde van uw bedrijf te verhogen. Om snel en betekenisvol antwoorden te geven op vragen van ondernemers, managers en bestuurders. Om verspilling van geld en tijd tegen te gaan. Om naast scherpe analyses en praktisch advies ook met prikkelende ideeën en passende oplossingen te komen. Om de voordelen van duurzaamheid en innovaties over te brengen. En om intensief samen te werken als opdrachtgever en opdrachtnemer voor het in praktijk brengen van het advies.

 

Wij zijn daarin erg gecharmeerd van de lean aanpak. Daarmee kunnen we zowel aan het geheel - de hele onderneming - als aan de negen business bouwstenen apart een flinke impuls geven. Als adviesbureau werken wij graag samen met opdrachtgevers in de rol van businesscoach. Op de pagina services maakt u kennis met alle andere vormen van samenwerking.

 


 

 

Business starten

Maak een succes van je start of doorstart, door kraakhelder te zijn over je doelgroep, visie en producten en diensten. Widea ondersteunt je om zo snel mogelijk de beste connectie met de markt maken.

 

Lean startup canvas

 

businesscoach

 

sessies en trainingen

 

 

Business stabiliseren

Stabiliteit betekent rust en vrijheid. Widea helpt je om variatie in omzet, klanttevredenheid, productiviteit en kwaliteit te beteugelen. We ondersteunen je om de bedrijfszekerheid verder te vergroten.

 

lean

 

Ken uzelf

 

Marketing en sales

 

 

Business laten groeien

Widea helpt je om de groeimotoren in jouw business te vinden en aan te zetten. Wij ondersteunen je in de ontwikkeling van nieuwe markten, nieuwe producten en diensten, nieuwe marketing en nieuwe verdienmodellen.

 

Marketing en sales

 

mensen

 

strategie

 

 


 

 

Business veranderen

Breng je business up-to-date door nieuwe keuzes te maken. Wij ondersteunen je door met jou en je mensen aan de slag te gaan en de noodzakelijke veranderingen door te voeren. 

 

verandermanagement

 

projectmanagement

 

businesscoach

 

 

Business vernieuwen

Alles is in beweging, innovatie is overal. Widea helpt je om de nieuwe mogelijkheden die bijvoorbeeld duurzaamheid, digitalisering en globalisering bieden, in je business in te passen.

 

innovatie

 

creatief

 

groen

 

 

 

Business overdragen

Wij ondersteunen je om je business en jezelf klaar te stomen voor de volgende fase. We kijken samen naar de beste vorm van overdracht, die het belang van jou en je business maximaliseert.

 

 

Marketing en sales

 

lean

 

strategie

 

 


 

Bent u benieuwd naar onze aanpak, of wilt u gewoon eens kennismaken? Stel dan hieronder uw vraag of neem telefonisch contact op via +31 [0]118 615048.

 

Uw vraag

*) Verplicht in te vullen