PROCLAIMER

Widea heeft zijn best gedaan om alle bronnen van tekst- en fotomateriaal te achterhalen en van een referentie te voorzien. Buiten de projectvoorbeelden en portretten is het beeldmateriaal afkomstig van Ingimage of Adobe Stock, waar Widea een abonnement op rechtenvrije beelden heeft afgesloten. Mochten er desondanks wijzigingen of aanvullingen nodig zijn, dan verzoekt Widea eenieder om contact op te nemen. 

 

De website van Widea dient ter informatie en inspiratie en spreekt met een 'tone of voice' zoals Widea die graag ziet. Deze toon is zorgvuldig edoch stellig, met de enige intentie om duidelijkheid te geven over services en gedachtengoed van Widea. Widea aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van mogelijke onjuistheden, onvolledigheid of eigen interpretatie van de vermelde informatie op deze site.

 

Het overnemen van teksten en beelden alsmede het linken naar onze site is toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.