Worden wie je wil zijn begint met zelfkennis

Wie zichzelf kent, kent de wereld. Daarom is het waarschijnlijk ook zo lastig ;) Bovendien: wat voor jezelf zo overduidelijk logisch is, is dat niet automatisch voor een ander. ‘Ongrijpbare’ zaken als identiteit, cultuur en toekomst zijn wel degelijk goed te beschrijven en helder te maken aan iedereen. Is het niet in woorden, dan wel in beelden.
2A: MAAK DE IDENTITEIT HELDER

Herkenning komt door consistentie. Vormen alle visuele herkenningspunten van uw organisatie één geheel? Zijn er basisregels voor alle visuele herkenningspunten in uw organisatie? Kan iedereen ze gemakkelijk vinden en toepassen? Begrijpen externe partijen precies wat u wil overbengen? Is het gedrag van medewerkers in overeenstemming met de stijl en de symboliek? Hoe zijn woorden vertaald naar beelden? Hoe komt de eigenheid de in beeld?

 

PROGRAMMA

A3 CANVAS IDENTITEIT
4 SESSIES, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

 

SESSIE
IDENTITEIT IN BEELD
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

2B: BESCHRIJF UW CULTUUR

Cultuur is gedrag, gedrag is cultuur. Overtuigingen sturen gedrag: wat zijn de gedeelde overtuigingen? En hoe handelen we ernaar? Welke zijn zichtbaar en welke niet? En is het onzichtbare ook boven water te krijgen? Wat horen en zien nieuwe medewerkers het eerst? Welke top 3 principes moet iedereen moeiteloos kunnen onthouden en gebruiken? Wat is het karakter van uw organisatie? Welke emoties passen daarbij? Is er evenwicht in de interne dynamiek?SESSIE
BEPAAL KERNWAARDEN
2 DAGDELEN, INDIVIDUEEL OF MET TEAMSESSIE
ZO DOEN WE DAT HIER
2 DAGDELEN, INDIVIDUEEL OF MET TEAM


GEVOLG: HELDERHEID

Na deze sessies heeft u een compleet en centraal overzicht van de belangrijkste aspecten van identiteit en/of cultuur. Deze helderheid maakt dat u weet wat er speelt in plaats van dat u het nog moet onderzoeken. Aan te raden is om eens per jaar de overzichten nog eens kritisch door te nemen en zonodig te herijken. Klik hier voor meer over het proces dat leidt tot identiteit. Kijk ook eens bij 'het begint bij mensen'.

BOEK HIER UW SESSIE

 


 

2C: BEPERKINGEN EN BARRIERES

Een organisatie loopt tegen beperkingen aan. Welke zijn dat? Waarom ontstaan ze? Levert het eigenlijk wel problemen op? Als we het eens omdraaien en van een beperking een kans maken? Welke barrières ontmoeten uw klanten om meer bij u te bestellen? Waar gaan de meeste klachten over? Wat voor argumenten hebben niet-klanten? Als we het eens omdraaien en van een barrière een uitnodiging maken?

 

SESSIE
ANTI-BEPERKING DAG
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

 

SESSIE
ANTI-BARRIERE DAG
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

2D: VAN SWOT NAAR SCHOT IN DE ZAAK

U kent het: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen vaststellen. Maar: welke bronnen gebruikt u daarvoor? En geeft dat een zo volledig mogelijk beeld? En hoe betrekt u zoveel mogelijk medewerkers bij de SWOT op een prettige en constructieve manier? Herijkt u de SWOT elk jaar? Hoe komen we vervolgens van een wolk met termen naar een actieplan? Is alles even belangrijk? Moet alles tegelijk worden aangepakt? Hoe plannen we de voortgang?

 

SESSIE
SWOT-GAME
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM

 

SESSIE
SWOT IN PRAKTIJK
1 DAG, INDIVIDUEEL OF MET TEAM


GEVOLG: ONGEHINDERD NAAR DE TOEKOMST

Na deze sessies kent u uw eigen tegenkrachten en de remedies daarvoor. Uw voornaamste interne en externe kenmerken zijn helder. En u weet wat u eraan en ermee kunt doen. Aan te raden is om eens per jaar de trends en ontwikkelingen kritisch te bekijken.

BOEK HIER UW SESSIE