25+ jaar ervaring, 450+ projecten, 40+ branches

Plus plezier in samenwerken met partijen en disciplines om tot een mooi resultaat te komen.


 

"Gemeente Middelburg wil op termijn tot een geïntegreerd objectenbeheer komen. De mogelijke voordelen zijn duidelijk: vereenvoudiging van het proces, verhoging van de kwaliteit, tijdwinst boeken en de kans op fouten verminderen. Maar hoe realiseer je dat? Om er te komen wilden we eerst een concept hebben voor de nieuwe, gewenste situatie. En dat is gelukt. Dankzij de Lean-aanpak van Jeroen hebben we in enkele weken tijd de blauwdruk voor onze nieuwe organisatie weten te ontwikkelen. Het pluspunt aan de manier van werken van Jeroen is de interactieve groepsaanpak. Het is echt ‘ons’ plan geworden, en gaan vol vertrouwen de implementatie ervan oppakken."

 

Jasper van Delft (manager integraal objectenbeheer) en
Ron Kodde (Hoofd samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland)


 


LEAN INTRODUCTIE ZORGSTROOM

Op verzoek van Zorgstroom heeft Widea een introductie Lean verzorgd. In een aantal sessies zijn de zeven basiselementen van het ‘Lean huis’ inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is de Lean game ‘de vliegtuigfabriek’ gespeeld, waardoor de theorie op een leuke manier werd omgezet in praktijk.


DOCKWIZE KICKSTART IMPACT COACHINGPROGRAMMA

Dit programma heeft in drie maanden tijd acht social enterprise start-ups ondersteund in het ontwikkelen van hun business canvas, de marktbelofte, hun verdienmodel en hun diensten. Zij zijn nu rijp voor de stap naar de markt, of beter gezegd het creëren van maatschappelijke waarde.


SWITCH ELEKTRO & DE TOEKOMST

De directie van Switch Elektro vroeg Widea om mee te denken in het herijken van het toekomstperspectief van de organisatie. Het resultaat is een compact plan waarin de belangrijkste zaken helder zijn vastgelegd inclusief de verbeter- en implementatie-agenda.


 

"Wij kregen te maken met diverse uitdagingen die bij de snelle groei van een klein bedrijf om de hoek komen kijken. Jeroen heeft in 5 sessies als "spelleider" gezorgd dat we zelf de juiste inzichten kregen. Zonder oordeel en puur afgaand op de feiten. Hij wist hierbij de bottlenecks inzichtelijk te maken en met het team een oplossing te formuleren. De omzetten zijn inmiddels zoals ze moeten zijn en de verbeterde manier van werken zorgt dat we weten waar we aan toe zijn. Van "flowbreakers" is bijna geen sprake meer. Jeroen heeft ons geleerd om als team beter te functioneren door de individuele werkwijze strak te zetten. Wij zien de toekomst zonnig tegemoet.”

 

Jeroen, namens het gehele team van Energie Winkel bedankt! 


 


TRANSITIE STICHTING FILMALOT

Stichting Cavak stimuleert filmmaken in Zeeland. Om dat nog beter te profileren is de naam via een publieke competitie vernieuwd - Filmalot - en de huisstijl aangepast. Daarnaast is ook de ambitie en de organisatie van de stichting verder op poten gezet zodat zij rijp is voor de toekomst.


HERINTRODUCTIE SPREKEND PRESENTEREN

Piet van Meurs is een begenadigd trainer als het gaat om het ontwikkelen van spreekvaardigheden in het openbaar. Samen met hem is de stijl geprofessionaliseerd en zijn digitale kanalen ontwikkeld om hen die zich willen ontwikkelen in sprekersvaardigheden te bereiken.


DUTCH WAVEMAKERS OP KOERS

Stichting ZSL legde met watergezant Henk Ovink en diverse ministeries de basis voor 'Dutch Wavemakers'. Daarin worden jonge, ambitieuze watersporters gekoppeld aan studenten in de watersector. Samen brengen zij bij grote internationale events - zoals de Volvo Ocean Race - de kennis en kunde van de Nederlandse Topsector water verfrissend onder de aandacht van kinderen, studenten, overheden en bedrijven. Widea hielp mee het basisplan te ontwikkelen.


 

"Jeroen was de schakel tussen stichting Middelburg 800 en Communicatie. Scherpte en meedenken maakte dat wat Jeroen voor ons deed succesvol was. Mede door zijn inzet is Middelburg 800 jaar een groot succes geworden."

Frank Bijleveld, voorzitter Middelburg 800 


In 2017 vierde Middelburg 800 jaar stadsrechten. De ambitie was om dit, van jong tot oud, met inwoners en bezoekers, uitgebreid te vieren. De hoofdstad van Zeeland liet daarin haar gastvrijheid, veelzijdigheid en ondernemerschap zien. Widea was onderdeel van de regiegroep van Stichting Middelburg 800. Daarin werkten wij mee aan alle aspecten van marketing - van planvorming tot en met uitvoering en contentontwikkeling - en dienden het bestuur van advies.


 

"Zonder de inbreng van Jeroen was ’t Vliegend Hert niet geworden tot wat het nu is. Dan had ik teveel geld uitgegeven, was het niet in evenwicht geweest en had ik waarschijnlijk de verkeerde keuzes gemaakt. Hij is echt iemand die je op het juiste moment de juiste vragen stelt, zodat je verder kunt in je ontwikkelingsproces. En door zijn uitgebreide netwerk en intuïtie heeft hij mij met de juiste mensen in contact gebracht. Heel hartelijk bedankt Jeroen!"

 

Ben van Velzen eigenaar ’t Vliegend Hert (voorheen Wijnkoperij Van Leerzem)


 


VAN LEERZEM WORDT 'T VLIEGEND HERT

Blijven zitten op dezelfde plek of je brandende nieuwe ambitie ergens anders realiseren? Samen met alle betrokkenen is in een aantal creatieve sessies de droom onderzocht zodat er een goede basis ontstond voor alle belangrijke beslissingen. Met als resultaat een prachtig nieuw initiatief op Dam 61.


BASIS MARKETING ZONKRACHT

De gemeente Middelburg heeft aan de Vereniging Zeeuwind gevraagd het initiatief te nemen tot het oprichten van een postcoderooscoöperatie in Middelburg. Samen met Zeeuwind is een basis promotie campagne opgezet, voor zowel off- als online, om een boost te geven aan dit initiatief.


NUL OP DE METER MIDDELBURG

Een project waarbij huiseigenaren in Middelburg subsidie kunnen ontvangen voor het NOM of NOM-ready maken van hun woning. De opstart ervan betekent het opzetten van een consortium met meerdere bouw- en installatiebedrijven. En de eerste verkenning van de marktpotentie. Innovatie, vergroening, organisatieadvies en marketing komen hierin samen. Widea dus.
 

"Toen bekend was dat we Conversions gingen overnemen hebben we gelijk Jeroen van Widea gebeld. Wij wilden namelijk de drie maanden voordat we daadwerkelijk aan de slag gingen, gebruiken om alles goed voor te bereiden. En dat is gelukt. Jeroen heeft vele onzichtbare zaken met ons zichtbaar gemaakt en uitgewerkt. Zoals bedrijfsprocessen, strategie, positionering en personeelsmanagement. We kregen daardoor een vliegende start en die hebben we sindsdien volgehouden. Top!"

 

Marije Sandee en Jeroen Heerspink eigenaren Zichtbaar/Conversions


 


BMD ADVIES & LEAN

Advieskantoor BMD Zuid-Nederland wilde de omzet/winst verhouding verbeteren. Samen met de directie is een ‘auto-advies’ sessie ontwikkeld en uitgevoerd: de adviseurs werden elkaars adviseur. Hierin zijn het primair proces en de oorzaken van het probleem onderzocht. Daarna zijn in kleinere groepen de diverse probleemgebieden van oplossingen voorzien, die weer werden teruggekoppeld aan de hele groep. Met die eigen ontwikkelde wijsheid is men aan de slag gegaan, met als resultaat een stijgend winstpercentage.


SMWO MANAGEMENT DEVELOPMENT

SMWO heeft haar ambities voor de komende jaren geformuleerd. Deze ambities betekenen voor de organisatie, de medewerkers en het managementteam een mooie uitdaging. Om de ambities te realiseren is in een reeks sessies de kwaliteit van het teamwork van het managementteam en de teamleiders nog verder verhoogd. Daarin zijn ook de doorvertaling naar de rest van de organisatie en proces- en structuuroptimalisatie meegenomen.


 


'MAKE OVER' POUWELSE GROENDOENERS

Jan Pouwelse Tuinen ontwikkelt zich tot een brede dienstverlener in het groen. Tijd om dat ook te laten zien en verder uit te bouwen. Samen met Jan Pouwelse werden de nieuwe uitgangspunten geformuleerd. Met daarna de vertaling naar offline en online marketingcommunicatie. Een perfect voorbeeld van organisatie- en marketingontwikkeling die samen optrekken.


MARKETING ZEELAND GROENTECHNIEK

Zeeland Groentechniek wil groeien. Met de groep die deze ambitie gaat realiseren is een marketingcanvas voor het nieuwe jaar gemaakt. Alle uitgangspunten, doelen, strategieën en acties zijn tegen het licht gehouden en vastgelegd, voordat het groenseizoen begon. Zo konden ze steeds anticiperen op wat komen ging, in plaats van achter de feiten aan te lopen.


CONCEPT BRESKENS HOTSPOT

Provincie Zeeland had als opdracht: ontwikkel een toekomstbestendig innovatief en onderscheidend scenario waarmee Breskens zich - als toonaangevende hotspot voor zeezeilers - kan profileren in de internationale zeilwereld. In samenwerking met ZSL ontwikkelde Widea een verrassende aanpak voor het gezamenlijk ontwikkelen van het scenario en presenteerde dit voor de beoordelingscommissie.
 

Villa Rittenborgh was onze ondernemersdroom, en toen kwam er zoveel op ons af … Jeroen heeft ons perfect ondersteund in het opzetten van de marketing, op een manier waarbij we steeds onszelf bleven. Eerst met het vaststellen van visie, de kernwaarden en de stijl. En daarna met de ontwikkeling van media en het overbrengen van onze boodschap bij de juiste doelgroepen. We hadden gehoopt om in drie jaar tijd te groeien naar een volledige bezetting. Dit doel is al na 1 jaar behaald! Jeroen: reuze bedankt!

Jacqueline de Winter en Ronald de Feijter, Villa Rittenborgh


 

widea-opdrachtgevers-villa-rittenborgh


MARKETING VILLA RITTENBORGH

Villa Rittenborgh is een nieuwe woonzorgvilla in Middelburg, grenzend aan het prachtige Toorenvliedtpark. Deze particuliere woonzorg villa is een gezellig thuis voor 18 mensen die door hun zorgvraag niet meer in hun eigen huis kunnen of willen wonen en nog volop van het leven willen genieten. Samen met de initiatiefneemsters ontwikkelde Widea het marketingplan en coördineerde vervolgens de uitvoering ervan. Ook begeleidde Widea de succesvolle opening van het geheel.

widea-opdrachtgevers-nexus-ocean


STARTSTIJL NEXUS OCEAN

Nexus Ocean is een nieuw bedrijf op het gebied van het aanbieden van internetdiensten op zee. Samen met een Amerikaanse partner willen zij zich profileren. Samen met hen ontwikkelde Widea de basis voor hun identiteit - visie, logo en huisstijl - en regisseerde de daaruit volgende digitale uitingen, zoals website, e-mailings en social media.


 

"Lean zei ons in het begin niks, maar verbeteringen wilden we wel. Met Jeroen zijn we toen aan de slag gegaan. In een aantal sessies hebben we onze processen eens omgespit. Lastig in het begin, maar het resultaat mag er zijn. Ons bedrijf loopt als een zonnetje, onze winst is met 20% toegenomen en inmiddels is onze tweede vestiging geopend!"

Eddy en Sonja Hillebrand - Ambiance Goes en Koudekerke


 

widea-opdrachtgevers-ambiance-goes


AMBIANCE GOES: LEAN

Samen met directie en werkvloer is eerst gekeken naar besparingspotentieel en basisprocessen. Daarna zijn alle processen nader uitgeplozen. Op basis daarvan zijn in een aantal wekelijkse sessies de verbeterpunten aangepakt en doorgevoerd. Met als gevolg soepel lopende processen en uitstekende onderlinge communicatie. Lean is nu onderdeel van de dagelijkse praktijk.

 

widea-opdrachtgevers-impuls-zeeland


INVEST IN ZEELAND: HERIJKING STRATEGIE

"We hebben als team de gewoonte om regelmatig onze strategie te herijken. We vragen ons dan af hoe we het nog beter kunnen doen en hoe we nog efficiënter kunnen omgaan met onze mensen en middelen. Met Widea als sparringpartner en sessieleider hebben we verrassende nieuwe inzichten opgedaan en van daaruit goede beslissingen kunnen nemen. Wij zijn er weer klaar voor!" VERNIEUWING IDENTITEIT ITN NIEUWDORP

ITN is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een speler van formaat op de markt voor installatietechniek. Het was tijd om dit gegeven te ondersteunen met een nieuwe identiteit. Samen met het het managementteam ontwikkelde Widea eerst de uitgangspunten voor de nieuwe identiteit, zoals kernwaarden, visie, missie en positionering. Deze basis werd vertaald naar een nieuwe visuele stijl en daarna zijn alle relevante huisstijl elementen geschoeid op deze nieuwe leest.

widea-opdrachtgevers-itngroep

"Onze stijl was dringend aan vernieuwing toe. Het leuke was dat Jeroen, in plaats van met voorstellen te komen, ons eerst heeft uitgedaagd en ondersteund om de onzichtbare dragers van die nieuwe stijl te ontwikkelen: visie, missie, ambitie en strategie. Door dat proces kregen we zoveel helderheid, dat het ontwikkelen van de zichtbare dragers daarna veel gemakkelijker was. Het resultaat is prachtig: sterk, eenvoudig, snel herkenbaar, en met een krachtige boodschap. Daar gaan we nog jaren plezier van hebben!"  - Gert-Jan Niewenhuijse, directielid ITNgroep

 


 

“Jezelf relevant online profileren als WEA Zeeland. Dat was de opdracht die we onszelf stelden. Drie zaken waren voor ons belangrijk: advies over hoe we dat aan moeten pakken, een eigentijds design en daarover meepraten en ten slotte strakke regie over alle partijen die de content leverden zodat alles als één WEA Zeeland aanvoelt. En daar heeft Widea/Jeroen van Oijen voor gezorgd. Naar volle tevredenheid." Patrick Josiassen, WEA Zeeland.

widea-opdrachtgevers-wea-zeeland
widea-opdrachtgevers-wea-zeeland
widea-opdrachtgevers-wea-zeeland

 


 

"Wij hebben Jeroen ervaren als een goede sparringpartner en als prettige spiegel. Hij heeft ons geholpen problemen vanuit een andere context te bekijken en aan te vliegen. Dat heeft in hoge mate bijgedragen aan bewustwording van de onderliggende problematiek. En daarmee werd duidelijk welke gerichte acties nodig waren om de problematiek op te lossen."

Etienne Gosens, Omgevingsmanager MOBZ | Rijkswaterstaat Dienst Zeeland


 

widea-opdrachtgevers-rijkswaterstaat


RIJKSWATERSTAAT DIENST ZEELAND

Het nieuwe omgevingsmanagement team van het meerjarenproject MOBZ (Modernisering ObjectenBediening Zeeland) heeft Widea gevraagd mee te denken om de belangrijkste drempels in de uitvoering ervan te helpen identificeren. Daarna is gewerkt aan visie op de oplossing, rapportage en het visueel maken van de voortgang naar alle stakeholders.

widea-opdrachtgevers-startersbeurs


STARTERSBEURS

De startersbeurs is een instrument om jeugdwerkloosheid te helpen verminderen. Het biedt jongeren op de arbeidsmarkt de kans om echte ervaring op te doen met financiële ondersteuning. De positieve resultaten van de afgelopen jaren zijn onderzocht en samen met interviews van vele betrokkenen in een boek bijeen gebracht.

widea-opdrachtgevers-bouwend-zeeland


BOUWEND ZEELAND

Het nieuwe bestuur van Bouwend Zeeland wil de belangenvereniging een nieuw elan bezorgen. Samen met Widea is gewerkt aan een programma dat leden dichter bij elkaar brengt om de aanhoudende crisis gezamenlijk het hoofd te bieden.


 

"Zeeland Sport & Leisure was toe aan een nieuwe uitstraling. Samen met Widea hebben we een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld. De resultaten zijn fantastisch. Allereerst vanwege de prachtige nieuwe 'looks’. Ten tweede omdat ze kunnen samenwerken. En ten derde omdat ze blijven meedenken hoe je de huisstijl zelf in de praktijk gemakkelijk en kostenbewust kunt toepassen." Tilly Stroo (directeur), Joost Schuijs (voorzitter) en Stanley van de Wal (RvA)

 

widea-opdrachtgevers-stichting-sport-en-leisure


"Een 4 tal Zeeuwse ondernemers, waaronder ik, wil collega-ondernemers laagdrempelig en praktisch ondersteunen met duurzame energie. Een energiek idee, geboren uit de klei, is met Jeroens ondersteuning stevig in de steigers gezet. Hoe krijg je 4 enthousiaste ondernemers met de neuzen dezelfde kant op? Hoe ga je van ambitie naar concreet resultaat – zonder het hogere plan los te laten? Met Jeroen van Oijen, Widea!" André Jasperse, Bouwbedrijf Kambier

 


 

widea-opdrachtgevers-zeeuwind


STRATEGIESESSIE ZEEUWIND

Elk jaar komen directiebureau en bestuur van Zeeuwind bij elkaar om de strategie van het komende jaar te bepalen. In anderhalve dag zijn vele handvatten ontwikkeld door de projectgroep onder leiding van Widea. Deze handvatten zijn vervolgens gebruikt om samen de contouren van een business roadmap 2019 op te stellen.

widea-opdrachtgevers-duovilla-salt-rijkbouw-bouwraadhuis


STRATEGIE EN CAMPAGNE DUOVILLA

Een groep gevormd door Rijk Bouw, Bureau SALT, Bouwraadhuis en CPOZ ontwikkelde een uniek product: de duovilla. In co-creatie ontwikkelde de groep met Widea een campagnestrategie en de campagne om het concept - zelf bouwen met je eigen buren - onder de aandacht van de gekozen doelgroep te brengen.

widea-opdrachtgevers-entraz


BASIS START-UP: ENTRAZ

Energiebesparing gaat een hoge vlucht nemen. Het past in de energietransitie, aangezwengeld door het Energie akkoord. Entraz is een businessconcept voor integrale energiebesparing - van quickscan tot financiering. In samenwerking met de partners Bouwbedrijf Kambier, Installatiebedrijf Niewenhuijse, Island Solar en BMD Advies ontwikkelde Widea naam, huisstijl, corporate story en communicatie-instrumenten.

 De samenwerking met Widea om een nieuwe strategie te ontwikkelen is ons goed bevallen. Het was een goed proces, goed gestructureerd en met de juiste persoon voor de groep. Trees Janssens, Zeeuwind

 


 

 

widea-opdrachtgevers-itasqua


OPSTART NIEUW BEDRIJF

Het managen van short sea projecten is een aparte tak van sport, waar behoefte bestaat aan ervaren spelers. Na uitvoerig sparren over de stiel van de nieuwe onderneming ontwikkelde de ondernemer samen met Widea een nieuwe, unieke naam, tagline, huisstijl en website.

widea-opdrachtgevers-tijssen-elektro


NIEUWE MARKT TIJSSEN ELEKTRO

Widea verkende met Tijssen Elektro de mogelijkheden en kritische succesfactoren voor het betreden van een nieuwe markt. Inclusief de bijbehorende strategie en concepten voor promotie en communicatie.

widea-opdrachtgevers-bureau-jeugdzorg


TRANSITIE JEUGDZORG

De gehele Jeugdzorg gaat op de schop. In 2015 zal de regie bij de gemeenten liggen. Het 'dreamteam' van Bureau Jeugdzorg Zeeland boog zich daarom over deze veranderende werkelijkheid. Hoe ermee om te gaan? Wat gaan we doen? Welke rol willen we spelen. Widea faciliteerde de basissessie en de vervolgsessies om uiteindelijk te komen tot een nieuwe visie en missie.

 


 

"Je geeft ze een vinger, en dan krijg je een hele hand." Marty van der Putten, Auto Poppe

 


 

 

widea-opdrachtgevers-auto-poppe


GESLAAGDE OPENING NIEUWE AUDI-WERKPLAATS AUTO POPPE

De bouw van de modernste Audi-werkplaats van Nederland is een mooi aanknopingspunt een groots evenement te organiseren voor alle klanten en relaties. De verwachtingen zijn daarbij ruim overtroffen: na de aanvankelijke schatting van 200 zijn er maar liefst 450 bezoekers geteld.

widea-opdrachtgevers-auto-poppe


SOCIAL MEDIA BELEID AUTO POPPE

Social media zet de verhouding privé/werk en werknemer/werkgever in een nieuw daglicht. Hoe om te gaan met de nieuwe mogelijkheden die ook moeilijkheden met zich meebrengen? Widea ontwikkelde een bondig spelregelboekje met tips en trucs voor dagelijks gebruik.

widea-opdrachtgevers-auto-poppe


AANDACHT VOOR AUTO POPPE 50 JAAR

Maak van het 50-jarig bestaan een feest. Die uitdaging is aangegaan. Naast de jubileum acties is een PR-stunt ontwikkeld rond een VW kever uit 1962. Leverde paginagrote free publicity op in de Zeeuwse media.

 

 


 

”Kibeo loopt voorop met innovaties in de Kinderopvangbranche. Bij dit soort processen is het fijn een sparringpartner te hebben - Widea - die heel gemakkelijk schakelt tussen strategische doelen enerzijds en de praktische consequenties ervan anderzijds.”
Elly Brand - Kibeo


 

”Bij het ontwikkelen van een nieuwe dienst wil ik zeker weten dat ik niets over het hoofd zie. Samen met Widea hebben we alles vooraf helemaal uitgeplozen zodat ik met een gerust hart Viafoon heb kunnen introduceren.” 
Caroline van Cranenburgh - Viavox


 

widea-opdrachtgevers-wea-zeeland


E-MAILMARKETING WEA ZEELAND

De 'markt' is geen jachtgebied, maar een akker die verzorgd moet worden. Zeker als het bestaande klanten betreft. WEA Zeeland en Widea ontwikkelden samen een online e-mailmarketing systeem om alle bestaande relaties op regelmatige basis van relevante informatie en inzichten te voorzien. Speciale aandacht werd geschonken aan de integratie in bestaande websites en CRM-systemen. En er is uitvoerig voorbereid om stijl en toon vast te kunnen houden.

widea-opdrachtgevers-kibeo


IDEEËNBOEK PROPOSITIE KIBEO

Vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang wenst Kibeo een frisse blik op het pakket aan diensten en producten en de presentatie ervan. Widea ontwikkelde een ideeënboek met voorstellen voor aanpassingen, nieuwe diensten en communicatie.

widea-opdrachtgevers-viavox


NIEUW VERDIENMODEL VIAVOX

Viavox neemt professioneel de telefoon aan voor een keur aan bedrijven. Het voornaamste verdienmodel daarbij is een maandabonnement. Viavox had het idee dat er ook een behoefte aan afrekenen per gesprek aan het ontstaan is. Samen met Viavox ontwikkelde Widea een nieuw telecomproduct en de introductiecampagne ervan.

 


 

"Widea weet altijd weer passend te verrassen." Johan Mathijssen, WEA Zeeland

 


 

 

widea-opdrachtgevers-wea-zeeland


CORPORATE PRESENTATIE WEA

Hoe maak je het 'product' accountancy onderscheidend? Met WEA Zeeland ontwikkelde Widea de nieuwe tagline en corporate brochure die glashelder maakt wat WEA Zeeland te bieden heeft. Het centrale thema wordt verder geladen en uitgewerkt in diverse communicatie-uitingen zoals advertenties, beursstands en websites.

widea-opdrachtgevers-bmk-interieurs


TWEE BEDRIJVEN SAMENVOEGEN: BMK INTERIEURS

Twee bedrijven samenvoegen tot één krachtige werknaam. In co-creatie met de opdrachtgeefster is een nieuwe naam en een nieuwe stijl ontwikkeld. Zowel voor print, outdoor als online.

widea-opdrachtgevers-justion-advocaten


HUISSTIJL JUSTION ADVOCATEN

In overleg met het directieteam ontwikkelde Widea de basis voor de huisstijl. Daarna voerde Widea de regie over de in- en doorvoering ervan. Zoals de website, de gevelreclame, het drukwerk en de integratie in de dagelijkse digitale communicatie.

 


 

"Dienst Ambulante Begeleiding de Korre is, mede dankzij Jeroen, voorbereid op de toekomst." 

Jankees Dekker, Dienst Ambulante Begeleiding

 


 

 

widea-opdrachtgevers-stichting-de-korre


SCENARIOPLANNING

In 2011 pakken zich donkere wolken samen boven Passend Onderwijs in het algemeen en de Dienst Ambulante Begeleiding (DAB) van Stichting de Korre in het bijzonder. De bezuinigingen zetten het voortbestaan en de organisatie van DAB op losse schroeven. In een rustieke omgeving werden drie scenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s hebben de teamleden energie en perspectief gegeven, en onzekerheid omgebogen in daadkracht.

widea-opdrachtgevers-phi-equipment


STRATEGIE-SPARRING PHI EQUIPMENT

Phi Equipment is een snelgroeiend bedrijf in de verpakkingsindustrie. Zij had behoefte aan strategische sparring om de focus en de propositie kraakhelder te krijgen en te kunnen communiceren. Na enkele sessies zijn in co-creatie met Widea de nieuwe fundamenten gelegd, uitontwikkeld en in gebruik genomen.

widea-opdrachtgevers-bibliotheek


DIAGONALE BOEKENKASTEN

De bibliotheek Kapelle zocht naar manieren om meer boeken uit te lenen. Widea ontwikkelde samen met de bibliotheek een nieuw diagonaal kastensysteem. Door alle boeken onder 45 graden aan te bieden, hoeft de bezoeker de nek niet meer te draaien om een rugtitel te lezen. Resultaat: 20% meer uitleningen. En een item in het NOS-journaal.

 


 

MVO: Widea stelt tijd, expertise en netwerk ter beschikking voor de ondersteuning van een aantal maatschappelijke organisaties.
widea-opdrachtgevers-lions-club-middelburg


LIONS CLUB MIDDELBURG

Voor Lions Club Middelburg ontwikkelde Widea het concept, de huisstijl, de communicatie-instrumenten voor het Ei-team: Een fondsenwerfactie voor het goede doel. Ook de regie voor PR en promotie worden ter hand genomen. Sinds de start in 2006 heeft dit programma al meer dan € 100.000 binnengebracht. www.eiteam.nl

widea-opdrachtgevers-hockey-club-walcheren


SPONSORBROCHURE HC WALCHEREN

Hoe verkoop je een Hockeyclub? Samen met de sponsorcommissie ontwikkelde Widea een sponsorbeleid en een sponsorbrochure. Zodat voor iedereen duidelijk is welke mogelijkheden de hockeyclub biedt, voor sponsoren en gesponserde.

widea-opdrachtgevers-stichting-cavak


FILMALOT - FILMSTARZ

Voor Stichting Filmalot (voorheen Cavak) ontwikkelde Widea het concept FilmStarZ, een competitie voor Zeeuwse amateur- en aankomende filmmakers. Daarin krijgen drie kandidaten de kans hun korte film te maken en aan het publiek te tonen. Het geheel - van start met 15 kandidaten tot en met de première in CineCity - wordt gevolgd. Daarin speelt Facebook een belangrijke rol zodat het bijdraagt aan de belangrijkste doelstelling: het laten groeien van de filmcommunity in Zeeland. Meer informatie: www.filmalot.nl